Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "chấp hành luật pháp", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Doanh nghiệp và ngư dân nâng cao ý thức, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Doanh nghiệp và ngư dân nâng cao ý thức, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Khai thác trên biển và quản lý, giám sát khai thác trên biển để tránh xảy ra những vi phạm đáng tiếc là thể hiện cách chấp hành luật pháp của 1 quốc gia.
Phiên bản di động