Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "77.000 doanh nghiệp", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Mỗi tháng, 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Mỗi tháng, 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

4 tháng đầu năm, cả nước có 77.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, bình quân mỗi tháng con số này là 19.200 doanh nghiệp.
Phiên bản di động