Sơn Động (Bắc Giang): Hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế

Là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, Sơn Động đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu hàng hóa, hướng đến phát triển kinh tế- xã hội địa phương
Tân Yên (Bắc Giang) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Bắc Kạn: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, huyện Sơn Động luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Vì vậy, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống đồng bào được cải thiện.

Huyện miền núi Sơn Động đổi thay từng ngày (Ảnh: Xuân Thỏa)
Huyện miền núi Sơn Động đổi thay từng ngày (Ảnh: Xuân Thỏa)

Đến nay, Sơn Động đã xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm hàng hóa gắn với địa danh như: Mật ong rừng, nấm linh chi, rượu men lá, ba kích… Đặc biệt, ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, xã có nhiều đồng bào DTTS sinh sống, phong trào phát triển kinh tế vườn rừng, chăn nuôi cho thu nhập cao lan tỏa mạnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, huyện Sơn Động đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/8/2023 về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Tiểu Dự án 2, Dự án 3.

Mục đích của kế hoạch là triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Sơn Động, giai đoạn 2021-2025; thúc đẩy tinh thần khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động có hiệu quả, có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập. Qua đó, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, thu hút vốn đầu tư cho phát triển.

Kế hoạch sẽ được triển khai tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với đối tượng là: Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi có kế hoạch mở rộng kinh doanh, sản xuất. Các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có các hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; hộ gia đình, cá nhân người DTTS, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Kế hoạch gồm 3 nội dung chính: Hỗ trợ xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn 2021-2025; tổ chức biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; hỗ trợ tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trước đó, huyện Sơn Động đã triển khai Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ đầu tư phát triển các loại cây dược liệu, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Bà con huyện Sơn Động mở rộng diện tích trồng dược liệu (Ảnh: Xuân Thoả - Trần Chung)
Bà con mở rộng diện tích trồng dược liệu (Ảnh: Xuân Thoả - Trần Chung)

Theo đó, từ năm 2021 đến năm 2025: Thông qua các nguồn lực, đặc biệt là nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tập trung thực hiện dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các loại cây dược liệu quý có giá trị kinh tế. Mục tiêu hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý đạt tối thiểu 210 ha, trong đó, ưu tiên hỗ trợ dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý có ứng dụng công nghệ cao (có quy mô từ 30 ha trở lên). Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho tối thiểu 300 lao động địa phương; trong đó tối thiểu 50% lao động là người DTTS. Thu hút đầu tư xây dựng 01 nhà máy sơ chế, chế biến… dược liệu trên địa bàn huyện.

Giai đoạn từ năm 2026 - 2030: Phấn đấu đến năm 2030 đưa nghề trồng cây dược liệu trở thành một nghề có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, duy trì 210 ha và mở rộng diện tích để phát triển vùng trồng dược liệu trên địa bàn huyện. Duy trì, phát triển ổn định ít nhất từ 01- 02 liên kết sản xuất từ khâu trồng, thu mua, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu. Hình thành được khu vực bảo quản, sơ chế, chế biến và chiết xuất đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế đối với các cây dược liệu. Tạo lập được ít nhất 02 sản phẩm dược liệu bền vững được truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Hình thành một số dịch vụ tại các địa điểm du lịch phục vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền từ cây dược liệu truyền thống của đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, dự án hướng đến việc phát triển dược liệu quý gắn với bảo tồn nguồn gien dược liệu, bảo đảm các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Ưu tiên lựa chọn các dự án sử dụng trên 50% lao động là nữ, dự án ứng dụng công nghệ cao và các dự án nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án để hình thành vùng nguyên liệu.

Tổng diện tích các khu vực triển khai dự án vùng trồng dược liệu quý tối thiểu là 210 ha trên địa bàn 09 xã. Đầu tư xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị dược liệu gắn với nuôi trồng, sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại địa phương; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình, các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Nguồn vốn dành cho đầu tư hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý được bố trí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 6 dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, bộ mặt nông thôn, miền núi của huyện Sơn Động đã có nhiều khởi sắc. Đây là tiền đề quan trọng để đồng bào DTTS vùng cao tiếp tục phát huy thế mạnh về sản xuất hàng hóa từ các đặc sản địa phương. Đặc biệt, khai thác tối đa tiềm năng về dược liệu và phát triển thành vùng cung cấp nguyên liệu dược liệu trọng điểm của tỉnh.
Lê Hoàng

Tin mới cập nhật

Mường Khương phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Mường Khương phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Những năm qua, huyện Mường Khương đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Gia Lai: Triển khai 10 dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Gia Lai: Triển khai 10 dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Gia Lai đã tập trung triển khai 10 dự án triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tỏi Lý Sơn: Lần đầu tiên có mô hình liên kết bao tiêu dài hạn

Tỏi Lý Sơn: Lần đầu tiên có mô hình liên kết bao tiêu dài hạn

2 doanh nghiệp đầu tiên của huyện đảo Lý Sơn đã ký hợp đồng cung ứng tỏi Lý Sơn với Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.
Bắc Giang: Triển khai nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc

Bắc Giang: Triển khai nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc

Tham gia các buổi tập huấn, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được các kiến thức về kỹ năng bán hàng, xúc tiến thương mại, ứng dụng chuyển đổi số…
Quảng Ngãi: Tiềm năng phát triển vùng chuyên canh cây dược liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng phát triển vùng chuyên canh cây dược liệu

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dược liệu.
Bình Định: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào tiêu thụ sản phẩm

Bình Định: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào tiêu thụ sản phẩm

Nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngành Công Thương Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.
Thái Nguyên: Phát triển thương hiệu “Gà đồi Phú Bình”

Thái Nguyên: Phát triển thương hiệu “Gà đồi Phú Bình”

10 tỷ đồng đã được huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đầu tư cho dự án phát triển thương hiệu “Gà đồi Phú Bình” nhằm quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương.
Quảng Ngãi triển khai 43 công trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Ngãi triển khai 43 công trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả tích cực.
Vị ngọt đường thốt nốt An Giang

Vị ngọt đường thốt nốt An Giang

Loại đường đặc sản được nấu từ mật hoa và quả của cây thốt nốt của đồng bào Khmer đang được xây dựng thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng vùng Bảy Núi (An Giang).
Khẩn trương khắc phục khó khăn, vướng mắc của Dự án 3

Khẩn trương khắc phục khó khăn, vướng mắc của Dự án 3

Triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Dự án 3 góp phần phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin khác

Lai Châu: Mở rộng diện tích trồng chanh leo tại các huyện vùng cao

Lai Châu: Mở rộng diện tích trồng chanh leo tại các huyện vùng cao

Thời gian gần đây, bà con các huyện vùng cao Lai Châu đã mở rộng diện tích trồng chanh leo tại các huyện vùng cao, hình thành vùng sản xuất hàng hóa.
Quảng Nam: Khởi sắc ở huyện miền núi Nam Giang

Quảng Nam: Khởi sắc ở huyện miền núi Nam Giang

Diện mạo nông thôn, miền núi của huyện Nam Giang đã có nhiều thay đổi tích cực, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của đồng bào dân tộc được cải thiện.
Thuận Châu (Sơn La): Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc

Thuận Châu (Sơn La): Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc

Huyện miền núi Thuận Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; qua đó, góp phần nâng cao đời sống của bà con.
Gia Lai: Thúc đẩy giao thương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Gia Lai: Thúc đẩy giao thương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Năm 2023, Gia Lai dành trên 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nghệ An: Bảo tồn giống lúa nếp bản địa của đồng bào dân tộc Thái

Nghệ An: Bảo tồn giống lúa nếp bản địa của đồng bào dân tộc Thái

Giống lúa nếp bản địa của đồng bào dân tộc Thái ở huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã được địa phương quan tâm khôi phục và phát triển.
Điện Biên: Hỗ trợ huyện vùng cao phát triển các dự án sản xuất cộng đồng

Điện Biên: Hỗ trợ huyện vùng cao phát triển các dự án sản xuất cộng đồng

Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt 13 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc.
Vĩnh Phúc: Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ miền núi

Vĩnh Phúc: Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ miền núi

Vĩnh Phúc xác định, phát triển thương mại, dịch vụ là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế địa phương; từ đó, góp nâng cao đời sống của người dân miền núi.
Khoai sọ nương Trạm Tấu: Từ đặc sản của đồng bào vùng cao thành sản phẩm hàng hóa

Khoai sọ nương Trạm Tấu: Từ đặc sản của đồng bào vùng cao thành sản phẩm hàng hóa

Từ một món ăn dân dã, khoai sọ nương Trạm Tấu đã được phát triển thành sản phẩm hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào vùng cao.
Nghệ An: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Nghệ An: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết trên địa bản tỉnh.
Lào Cai: Tăng tốc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Lào Cai: Tăng tốc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, Lào Cai đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đến đối tượng và địa bàn được thụ hưởng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã có trao đổi với Báo Công Thương liên quan đến phản ánh mua sản phẩm LBFCO 35kV không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ và "đi vào bữa cơm của mỗi gia đình".
Thất vọng sau đêm diễn của sao Việt

Thất vọng sau đêm diễn của sao Việt

Không ít sao Việt khi hát live tại sự kiện hoàn toàn khác so với bản thu âm, khiến khán giả không khỏi thất vọng.
Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11 nhận phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, công ty HTV – TMS và nhiều đơn vị khác.
Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 28/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 28/11 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023 bất ngờ tăng vọt, trong đó giá dầu Brent vượt mốc 80 USD/thùng và giá dầu WTI đạt trên mức 76 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023 tiếp tục tăng trưởng, trong đó, giá dầu Brent vượt mốc 81 USD/thùng và giá dầu WTI trên 77 USD/thùng.
Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhưng việc “chậm chân” trong giao hàng chặng cuối đang là cái “gót chân Achilles".
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/12/2023: Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/12/2023: Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày mai 1/12/2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023: Dầu giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023: Dầu giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023 quay đầu giảm nhẹ, trong đó dầu WTI giảm 0,4%, dầu Brent giảm hơn 0,3%.
Phiên bản di động