Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khẩn trương khắc phục khó khăn, vướng mắc của Dự án 3

Triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Dự án 3 góp phần phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Lào Cai: Tăng tốc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 Tuyên Quang: Các huyện miền núi phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết

Dự án “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị” ” (Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hướng đến mục tiêu phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi phương thức sản xuất và nâng cao thu nhập.

Hiện nay, các địa phương đang triển khai dự án này và gặp một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, Điện Biên Đông là huyện miền núi của tỉnh Điện Biên có địa hình phức tạp, đồi núi chiếm 90% diện tích tự nhiên. Thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, huyện chọn xã Luân Giói để trồng nếp tan và xã Tìa Dình để trồng bí xanh.

Sản phẩm bí xanh Tìa Dình được giới thiệu tại hội chợ, triển lãm (Ảnh: Vũ Lợi)
Sản phẩm bí xanh Tìa Dình của đồng bào Mường được giới thiệu tại hội chợ, triển lãm (Ảnh: Vũ Lợi)

Đến thời điểm hiện nay, các xã đang hoàn thiện hồ sơ 2 chuỗi liên kết. Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương, mặc dù các sản phẩm được chọn phát triển ở nơi có điều kiện phù hợp nhưng để thực hiện được cũng gặp trở ngại vì giao thông đến xã còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, các phương tiện rất khó khăn khi vận chuyển vật tư vào mùa mưa.

Trong quá trình triển khai các mô hình chăn nuôi, những vướng mắc bởi quy định của pháp luật về chăn nuôi cũng là ràn cản khiến tiến độ giải ngân nguồn vốn bị ảnh hưởng. Bởi Luật Chăn nuôi quy định, đơn vị, tổ chức cá nhân mua bán con giống phải đáp ứng các điều kiện cụ thể nhưng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông hiện không có đơn vị cung ứng con giống có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định.

Trong khi đó, việc sử dụng con giống do các đơn vị cung ứng từ các địa phương khác theo tiêu chuẩn, thực tế không phù hợp với cách thức chăn nuôi, quảng canh của người dân; không phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường, thức ăn chăn nuôi. Như vậy sẽ làm hạn chế sự phát triển của con giống, dẫn đến hiệu quả thấp.

Thực hiện Dự án 3, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé đã triển khai trồng rừng sản xuất (cây quế) cho 22 hộ với tổng diện tích 36,96ha. Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 3, xã Chung Chải thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 19 hộ gia đình với số tiền hỗ trợ: 1 tỉ đồng để chăn nuôi lợn tại bản Nậm Vì; 1 tỉ đồng làm mô hình trồng khoai tây tại các bản Đoàn Kết, Xi Ma, Nậm Khum; 1 tỉ đồng làm mô hình lúa chiêm xuân trên địa bàn xã Chung Chải.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, lãnh đạo huyện trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình; thường xuyên tổ chức các cuộc giao ban, báo cáo định kỳ; đôn đốc tiến độ thực hiện… Qua đó, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của địa phương để tháo gỡ và chỉ đạo thực hiện. Huyện cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia theo sát từng chương trình, dự án, hợp phần dự án theo lĩnh vực được phân công; tiếp tục xin ý kiến các cơ quan cấp trên để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Triển khai Dự án 3, đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã hỗ trợ 50,7 tỷ đồng phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho các đối tượng được thụ hưởng là: Cộng đồng dân cư bản, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình dân tộc Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mô hình trồng cây dược liệu đạt hiệu quả cao (Ảnh: Ánh Nguyệt)
Mô hình trồng cây dược liệu đạt hiệu quả cao (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Hiện nay, tỉnh đang triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý tại huyện Vân Hồ. Với những lợi thế đặc thù về địa hình và khí hậu, huyện Vân Hồ được xem là một trong những huyện trọng điểm của tỉnh Sơn La trong quy hoạch và phát triển vùng dược liệu. Để phát triển cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định, lâu dài và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, cách đây 5-6 năm, Công ty Cổ phần Dược liệu Vân Hồ đã triển khai mô hình trồng và chăm sóc một số cây dược liệu và thu được kết quả khả quan. Đây là cơ sở khoa học để huyện tiếp tục nhân rộng vùng trồng dược liệu tập trung, chất lượng cao.

Tuy nhiên, hỗ trợ giống, chuồng trại, một số vật tư đầu vào để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là việc hỗ trợ vật nuôi. Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh đang tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc hỗ trợ đạt hiệu quả cao. Từ đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 được đánh giá là chương trình bao quát sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Với 10 dự án, 14 tiểu dự án, 159 hoạt động, tích hợp hơn 100 chính sách khác nhau... chương trình là “bệ đỡ” giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hương Giang

Tin mới cập nhật

Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Phú Thọ: Triển khai các dự án phát triển sản xuất, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình MTQG 1719 đã kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc tỉnh Phú Thọ.
Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đang “thay da đổi thịt’ nhờ triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Kiên Giang: Tập trung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kiên Giang: Tập trung đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, Kiên Giang tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Trị: Đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều công trình, dự án dân sinh đã được tỉnh Quảng Trị triển khai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Thừa Thiên Huế: Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị

Phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị giúp tạo sinh kế bền vững cho bà con vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Hiện nay, Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các nguồn vốn được phân bổ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719.
Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng): Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng cây atiso

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng): Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng cây atiso

Mô hình liên kết trồng cây atiso tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Phú Yên: Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Phú Yên: Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Nhờ các nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống đồng bào dân tộc tỉnh Phú Yên có những chuyển biến tích cực.
Quảng Bình: Triển khai nhiều mô hình sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Triển khai nhiều mô hình sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình sinh kế phục vụ sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bắc Giang: Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Giang: Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Giang đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin khác

Hòa Bình: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc

Hòa Bình: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, Hòa Bình đã triển khai nhiều hạt động nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
Sơn La: Tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng

Sơn La: Tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng

Triển khai các chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La.
Nghệ An: Đánh thức tiềm năng cây dược liệu

Nghệ An: Đánh thức tiềm năng cây dược liệu

Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ dược liệu, thời gian qua, Nghệ An đã hỗ trợ nhiều dự án trồng, chế biến dược liệu tại các huyện phía Tây.
Hà Nội: Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Hà Nội: Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nội dung được TP. Hà Nội ưu tiên đầu tư.
Cao Bằng: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Cao Bằng: Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Cao Bằng xác định, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia là “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc.
Thanh Hóa: Quyết liệt triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Thanh Hóa: Quyết liệt triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Tại Thanh Hóa, nhiều công trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang được triển khai, góp phần thay đổi cuộc sống của đồng bào.
Bắc Kạn: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc

Bắc Kạn: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc

Mô hình thương mại hai chiều nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cung ứng mặt hàng thiết yếu cho địa phương.
Sóc Trăng: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc

Sóc Trăng: Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc

Nhiều dự án, tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại tỉnh Sóc Trăng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc.
An Giang: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang xác định, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao đời sống của bà con.
Sơn La: Khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế vùng đồng bào dân tộc

Sơn La: Khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế vùng đồng bào dân tộc

Là tỉnh miền núi, Sơn La đang nỗ lực khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 5/3/2024: Sàn giao dịch quốc tế giá tiêu Việt Nam tăng đột biến

Giá tiêu hôm nay 5/3/2024: Sàn giao dịch quốc tế giá tiêu Việt Nam tăng đột biến

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 5/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 5/3 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 3/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 3/3 thế nào?
Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Việc rải tiền nơi cửa Phật dường như “ăn sâu bén rễ” vào tâm trí không ít người đi lễ, dường như trở thành một trong những thủ tục bắt buộc?!
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ trong đó giá dầu WTI giảm 0,68%, giá dầu Brent giảm 0,22%.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024, giá dầu thế giới tuần qua tăng giá với dầu WTI tăng 2,19%, dầu Brent tăng 2%, tuần này giá dầu thế giới diễn biến ra sao?
Làm gì để giữ chân “đại bàng” đầu tư nước ngoài?

Làm gì để giữ chân “đại bàng” đầu tư nước ngoài?

Câu chuyện thu hút, giữ chân các “đại bàng” về đầu tư nước ngoài đến Việt Nam đặt ra từ nhiều năm qua và sang năm 2024 càng cho thấy nhiều thách thức hơn.
Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã và đang góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Giữa núi rừng mênh mông ấy, những người lính mang quân hàm xanh với nụ cười ấm áp và ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 29/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 29/2 thế nào?
Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC sau ngày tăng sốc, lại đảo chiều giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó vàng thế giới tăng mạnh.
Phiên bản di động