Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Để nền kinh tế chuyển sang hoạt động sản xuất công nghệ cao, hạn chế mức độ ô nhiễm, Việt Nam và các nước trên thế giới cần xây dựng thị trường tài chính xanh.
Thiết lập trụ cột hợp tác mới về tài chính xanh Việt Nam - Luxembourg Kết nối giữa “công và tư” để huy động nguồn lực cho tài chính xanh Mở khóa tài chính xanh cho ngành nhựa Việt Nam

Theo ước tính của World Bank tại Báo cáo quốc gia về khí hậu và phát triển (CCDR) năm 2022, giá trị của nhu cầu đầu tư thêm vào các giải pháp thích ứng và giảm tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam từ nay đến năm 2040 là khoảng 368 tỷ USD (tương đương 20 tỷ USD/năm), tương tự như nhiều quốc gia đang phát triển có điều kiện tự nhiên tương đồng. Chính vì vậy, phát triển tài chính xanh sẽ là xu hướng tất yếu của thế giới, của các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trái phiếu xanh, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tài chính xanh

Để phát triển, thúc đẩy tài chính xanh, không thể không nhắc đến các công cụ tài chính xanh quan trọng là trái phiếu xanh, tín dụng xanh. Điều này cũng giúp thực thi các cam kết quốc tế NDC, Net-Zero 2050 và chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam trong điều kiện nguồn lực hết sức hạn chế, khi GDP năm 2023 của Việt Nam mới đạt 430 tỷ USD.

Từ đó, Việt Nam có thể định hướng nền kinh tế sang hoạt động sản xuất công nghệ cao hơn, hạn chế hoạt động sản xuất sử dụng công nghệ giản đơn và có mức độ ô nhiễm cao.

Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam
Trái phiếu xanh, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam. Ảnh: VCCI

Theo The Asian Development Bank (ADB), một số doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp cận nguồn vốn thị trường tài chính xanh quốc tế với việc tiên phong tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng (TCTD) lớn, tập trung ở các lĩnh vực thủy lợi, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, tài chính – ngân hàng, nhưng còn khá khiêm tốn.

Trong giai đoạn 2016-2020, có tổng cộng 4 đợt phát hành trái phiếu xanh, với giá trị khoảng 284 triệu USD.

Các công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ đang tích cực đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp xanh, trái phiếu bền vững tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2020–2023, tổng khối lượng trái phiếu IFC đầu tư đạt gần 5.000 tỷ đồng với những giao dịch tiêu biểu như trái phiếu của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam, CTCP Đầu tư Nam Long, HDBank…

Các công ty bảo hiểm quốc tế như AIA, Prudencial, Manulife, và các tổ chức quốc tế như WB, ADB, IFC…đều có định hướng ưu tiên phát triển các dự án có ích lợi cho môi trường như năng lượng tái tạo, vận tải xanh, bất động sản xanh…

Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2019-2023, Việt Nam đã phát hành khoảng 1,16 tỷ USD trái phiếu xanh.

Có thể thấy, thị trường trái phiếu tại Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển với sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về tín dụng xanh, nhằm thúc đẩy sự phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam, nhiều cơ chế, chính sách, đã được ban hành trong thời gian qua, tiêu biểu như: Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/03/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; Quyết định 1604/QĐ-NHNN ngày 07/08/2018 của Thống đốc NHNN về phê duyệt đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam…

Nhờ đó, tín dụng xanh đã tăng trưởng tích cực trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay với tốc độ hơn 20%/năm. Theo công bố của NHNN, đến ngày 30/9/2023, tín dụng xanh của hệ thống ngân hàng đạt hơn 564 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% tổng dư nợ toàn nền kinh tế với 43 tổ chức tín dụng tham gia hoạt động cấp tín dụng xanh (Hình 2).

Trong đó, dư nợ tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (chiếm gần 45%) và nông nghiệp xanh (hơn 30%). Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt gần hơn 2,67 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 21% tổng dư nợ hệ thống tổ chức tín dụng.

Các sản phẩm tín dụng xanh của các ngân hàng thương mại ngày càng phong phú. Như BIDV, tổ chức đã nghiên cứu triển khai nhiều sản phẩm tín dụng xanh, bền vững nhằm đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh, bền vững của nền kinh tế như gói tín dụng 3.500 tỷ đồng để cho vay mua ô tô điện và gần đây là gói tín dụng xanh 4.200 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp dệt may với chính sách ưu đãi về lãi suất, tài sản đảm bảo… Agribank đang có 7 chương trình tín dụng chính sách và cho vay theo 2 chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng khác cũng đã có những bước chuyển mình đáng kể khi tích cực trao đổi và chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm đa dạng nguồn vốn vay ưu đãi cho các dự án xanh, và chia sẻ kinh nghiệm về quản trị và tổ chức triển khai ESG, chuẩn hóa quy trình, chính sách và hệ thống để phát triển và triển khai các sản phẩm tài chính xanh, tài chính bền vững.

Giải pháp để phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Để phát triển tài chính xanh một cách hài hòa, hiệu quả giữa các kênh dẫn vốn, gắn với các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam cần có một chiến lược tổng thể. Theo đó, TS. Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tại và Nghiên cứu BIDV đã đưa ra một số giải pháp.

Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam
TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV đưa ra các giải pháp để phát triển tài chính xanh tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Đầu tiên, cần hoàn thiện khung chính sách cho phát triển thị trường tài chính xanh. Các chính sách liên quan đến thị trường tài chính xanh cần sớm được ban hành cụ thể song song hoặc lồng ghép với những chính sách về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu... Trong đó, năng lượng, giao thông - vận tải, sản xuất công nghiệp - nông nghiệp, du lịch là các lĩnh vực ưu tiên.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách để thu hút nguồn vốn (cả Nhà nước và tư nhân) cho đầu tư xanh bằng cách ban hành các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, lãi suất và hỗ trợ các chi phí liên quan đến phát hành trái phiếu xanh, cung cấp tín dụng xanh.

Về phía Chính phủ, cần sớm ban hành bộ tiêu chí về dự án xanh, công trình xanh, công sở xanh…; cập nhật các tiêu chí trái phiếu xanh, tín dụng xanh cho phù hợp với mục tiêu mới, bối cảnh mới và theo thông lệ quốc tế (ít nhất là tiêu chuẩn ASEAN).

Ngoài ra, khuyến khích các tổ chức trong nước tham gia vào quá trình xác nhận, chứng nhận khung dự án xanh, trái phiếu xanh và dán nhãn dự án xanh, trái phiếu xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt quan tâm phát triển thị trường tài chính, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường cổ phiếu, thị trường quỹ và thị trường phái sinh nhằm giảm tải phụ thuộc vốn trung dài hạn vào hệ thống ngân hàng, tạo lập hệ sinh thái về huy động vốn và phân bổ vốn của nền kinh tế, của doanh nghiệp và nhà đầu tư...

Đồng thời, Chính phủ và các bộ ngành có chính sách, giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính tiếp cận các nguồn tài chính xanh quốc tế, các chương trình đào tạo...

Cuối cùng, bản thân doanh nghiệp, tổ chức tài chính cần có kế hoạch, chiến lược phát triển xanh, phát triển bền vững, xây dựng văn hóa xanh, chủ động lập báo cáo ESG, báo cáo phát triển bền vững và đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực liên quan.

Thanh Thúy

Tin mới cập nhật

Chiến lược then chốt để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam lên tầm cao mới

Chiến lược then chốt để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam lên tầm cao mới

Thông qua việc nâng hạng, phát triển số lượng nhà đầu tư tổ chức, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đạt được sự tăng trưởng và phát triển bền vững.
ABBANK xây dựng các giải pháp chuyên biệt, miễn phí, giảm lãi vay cho các doanh nghiệp

ABBANK xây dựng các giải pháp chuyên biệt, miễn phí, giảm lãi vay cho các doanh nghiệp

Từ nay cho đến hết 31/12/2024, ABBANK triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt "X2 Lợi Ích - Vững Bước Thành Công" dành cho các doanh nghiệp.
Làm sạch tài khoản các sàn thương mại điện tử, chặn

Làm sạch tài khoản các sàn thương mại điện tử, chặn 'bỏ lọt' nguồn thu thuế

Hơn 9.900 tỷ đồng tiền thuế đã được thu từ 43.000 người bán hàng online, song nguồn thu thuế qua thương mại điện tử còn rất lớn và dễ bị bỏ lọt.
Bộ Tài chính chỉ ra loạt điểm vướng cần tháo gỡ về hóa đơn, chứng từ điện tử

Bộ Tài chính chỉ ra loạt điểm vướng cần tháo gỡ về hóa đơn, chứng từ điện tử

Theo Bộ Tài chính bên cạnh kết quả đạt được trong gần 3 năm triển khai, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đã phát sinh một số vướng mắc quy định về hóa đơn, chứng từ.
Lãi suất vay mua nhà giảm sâu: Cơ hội cho người dân sở hữu nhà ở?

Lãi suất vay mua nhà giảm sâu: Cơ hội cho người dân sở hữu nhà ở?

Nhiều ngân hàng đang triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất vay mua nhà hấp dẫn, chỉ từ 5,5%/năm, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng sở hữu nhà ở.

''Hồi sức'' cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ việc khơi thông dòng chảy vốn

Dựa trên khảo sát hơn 30 nghìn doanh nghiệp, theo Tổng cục Thống kê, nhiều doanh nghiệp hiện gặp khó về đầu ra và tiếp cận nguồn vốn vay.
Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, hạch toán tài sản công

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, hạch toán tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 7011/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, hạch toán tài sản công.
Thí điểm lập sàn mua bán tín chỉ vàng: Chuyên gia nói gì?

Thí điểm lập sàn mua bán tín chỉ vàng: Chuyên gia nói gì?

Sau loạt biện pháp bình ổn giá của Ngân hàng Nhà nước, các chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại, cần có thêm các giải pháp dài hạn khác để ổn định thị trường vàng.
Ngành thuế không cử công chức gọi điện cho người nộp thuế kết nối mạng xã hội

Ngành thuế không cử công chức gọi điện cho người nộp thuế kết nối mạng xã hội

Đây là một trong những khuyến cáo mới nhất của Tổng cục Thuế trước những hành vi giả danh cán bộ thuế để thực hiện hành vi lừa đảo với người nộp thuế.
Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước giải khát có đường: Đong đếm lợi ích - thiệt hại

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên nước giải khát có đường: Đong đếm lợi ích - thiệt hại

Dự thảo mới nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 10% cho nước giải khát có đường thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Tin khác

Tạm hoãn xuất cảnh hơn 16,8 nghìn trường hợp vì nợ thuế

Tạm hoãn xuất cảnh hơn 16,8 nghìn trường hợp vì nợ thuế

Hơn 16.850 thông báo tạm hoãn xuất cảnh nhằm thu hồi nợ thuế với tổng số tiền 24.252 tỷ đồng đã được ban hành trong nửa đầu năm, theo báo cáo từ Tổng cục Thuế.
Tổng thu Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 865.350 tỷ đồng

Tổng thu Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 865.350 tỷ đồng

Với sự chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu nên tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 865.350 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm: Giao dịch trực tuyến nào không cần xác thực sinh trắc học?

Có thể bạn quan tâm: Giao dịch trực tuyến nào không cần xác thực sinh trắc học?

Bên cạnh những giao dịch trực tuyến bắt buộc phải xác thực bằng sinh trắc học từ 1/7, có nhiều giao dịch khác hoàn toàn không cần thiết phải dùng sinh trắc học.
Kinh tế lập nhiều kỷ lục mới, cơ hội nào cho chứng khoán cuối năm?

Kinh tế lập nhiều kỷ lục mới, cơ hội nào cho chứng khoán cuối năm?

Thị trường chứng khoán trong tháng 7 và nửa cuối năm 2024 sẽ lạc quan đến đâu?
Đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt

Đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt

Nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ xây dựng hình ảnh cho thị trường tài chính quốc gia mà còn tác động trực tiếp lên khả năng thu hút vốn từ nước ngoài.
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2024/NĐ-CP về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2024/NĐ-CP về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế chủ động tuyên truyền phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định 72/2024/NĐ-CP.
Chuyên gia: Chứng khoán xuất hiện “liều thuốc tinh thần”, nhà đầu tư nên ngừng bán tháo

Chuyên gia: Chứng khoán xuất hiện “liều thuốc tinh thần”, nhà đầu tư nên ngừng bán tháo

Chuyên gia chứng khoán Đinh Quang Hinh cho rằng nắm giữ cổ phiếu ở vùng này vẫn sẽ mang lại lợi nhuận khá tích cực trong vòng 3 tháng tới.
Thị trường chứng khoán tháng 6: Sụt giảm mạnh từ vùng đỉnh

Thị trường chứng khoán tháng 6: Sụt giảm mạnh từ vùng đỉnh

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Nhất Việt, thị trường chứng khoán tháng 6 chưa thấy dấu hiệu quay lại vùng "đỉnh" trong khi xu hướng giảm vẫn diễn ra.
Xác thực sinh trắc học có ảnh hưởng quá lớn đến các giao dịch thanh toán của người dùng?

Xác thực sinh trắc học có ảnh hưởng quá lớn đến các giao dịch thanh toán của người dùng?

Từ 1/7, khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên sẽ phải xác thực bằng một trong các phương thức sinh trắc học.
Bộ Tài chính công bố: Hơn 4.100 tỷ đồng được thu từ tiền công đức

Bộ Tài chính công bố: Hơn 4.100 tỷ đồng được thu từ tiền công đức

Bộ Tài chính vừa có công văn 174/BC-BTC gửi Chính phủ về kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử toàn quốc 2023.
Xem thêm

Đọc nhiều

Xuất hiện nhiều diễn biến mới, giá hồ tiêu sắp tới ra sao?

Xuất hiện nhiều diễn biến mới, giá hồ tiêu sắp tới ra sao?

Giá hồ tiêu chưa có động lực mới để tăng nhưng cũng khó giảm thêm so với ngưỡng giá hiện tại.
Chứng khoán tuần qua: Thị trường diễn biến với sự giằng co trong xu hướng giảm

Chứng khoán tuần qua: Thị trường diễn biến với sự giằng co trong xu hướng giảm

Thị trường chứng chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch tiêu cực khi giảm đến 4/5 phiên, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống.
Chứng khoán hôm nay 17/7/2024: Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể trải mua lại từng phần vị thế trading

Chứng khoán hôm nay 17/7/2024: Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể trải mua lại từng phần vị thế trading

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 17/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chứng khoán hôm nay 15/7/2024: Thị trường có thể phục hồi trong phiên đầu tuần, VN-Index thử thách lại mức 1.290 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/7/2024: Thị trường có thể phục hồi trong phiên đầu tuần, VN-Index thử thách lại mức 1.290 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 15/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chứng khoán hôm nay 18/7/2024: Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán hôm nay 18/7/2024: Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 18/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Loại gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt cho sức khỏe

Loại gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt cho sức khỏe

Hạt tiêu được ví như "vàng đen” vừa đem lại giá trị kinh tế, vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe người dùng.
Chứng khoán hôm nay 19/7/2024: Nhóm cổ phiếu công nghệ, ngân hàng có thể tiếp đà tăng

Chứng khoán hôm nay 19/7/2024: Nhóm cổ phiếu công nghệ, ngân hàng có thể tiếp đà tăng

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 19/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bộ Tài chính kiến nghị không giảm 50% phí trước bạ, người mua ô tô 'vỡ mộng'

Bộ Tài chính kiến nghị không giảm 50% phí trước bạ, người mua ô tô 'vỡ mộng'

Thông tin Bộ Tài chính xin rút đề xuất giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đã khiến không ít người tiêu dùng thất vọng.
Giá tiêu 'bốc hơi' gần 30.000 đồng/kg sau khi lên mức cao kỷ lục: Đâu là lý do?

Giá tiêu 'bốc hơi' gần 30.000 đồng/kg sau khi lên mức cao kỷ lục: Đâu là lý do?

Thị trường hồ tiêu trong nước gần đây đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của người trồng hồ tiêu.
Những thói quen xấu dễ gây đột quỵ mùa nắng nóng

Những thói quen xấu dễ gây đột quỵ mùa nắng nóng

Một số thói quen có hại trong ngày nắng nóng có thể khiến sức khoẻ của bạn bị giảm sút, thậm chí dẫn đến đột quỵ.
Phiên bản di động