Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Xuất khẩu da giày", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Thực thi Hiệp định EVFTA: Ngành Da giày đảm bảo các cam kết về lao động

Thực thi Hiệp định EVFTA: Ngành Da giày đảm bảo các cam kết về lao động

Việc thúc đẩy thực thi các cam kết về lao động trong EVFTA là điều tất yếu đối với doanh nghiệp xuất khẩu và ngành Da giày.
Tận dụng công nghệ phát triển ngành da giày trong bối cảnh mới

Tận dụng công nghệ phát triển ngành da giày trong bối cảnh mới

Để có thể thực hiện được các mục tiêu của chiến lược tổng thể, các doanh nghiệp da giày Việt Nam buộc phải tuân theo các quy định của cuộc chơi.
Cơ hội cho da giày trong năm 2022

Cơ hội cho da giày trong năm 2022

Dù dịch bệnh vẫn còn phức tạp, thị trường chưa thể phục hồi như trước dịch song cơ hội cho doanh nghiệp da giày Việt trong năm 2022 là vẫn có.
Phiên bản di động