Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "trung tâm sản xuất thông minh", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành cứ điểm sản xuất thông minh

Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành cứ điểm sản xuất thông minh

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao, trung tâm sản xuất thông minh của Việt Nam và vùng Đông Nam Á.
Phiên bản di động