Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "thực phẩm của Nga", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Liên hợp quốc đề xuất giải pháp nối lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Liên hợp quốc đề xuất giải pháp nối lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Gói đề xuất có điều khoản việc bắt đầu đàm phán nhằm dỡ bỏ hạn chế đối với các nhà sản xuất thực phẩm của Nga - những công ty có tài sản bị châu Âu phong tỏa.
Phiên bản di động