Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Thứ trưởng Bộ Y tế", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Thứ trưởng Bộ Y tế: Bất cập về mua sắm thiết bị y tế sẽ được giải quyết

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bất cập về mua sắm thiết bị y tế sẽ được giải quyết

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận khẳng định, các bất cập liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc và thanh toán bảo hiểm y tế sẽ được giải quyết.
Phiên bản di động