Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "thu hút 12 triệu lượt khách quốc tế", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách quốc tế năm 2023 có khả thi?

Mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách quốc tế năm 2023 có khả thi?

9 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,9 triệu lượt, nếu giữ được “phong độ” mục tiêu đạt 12 triệu lượt khách trong năm 2023 được nhận định là khả thi.
Phiên bản di động