Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "thị trường dầu cọ", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Triển vọng thị trường dầu cọ thế giới năm 2024

Triển vọng thị trường dầu cọ thế giới năm 2024

Theo tờ BusinessToday (Malaysia), giá thị trường dầu cọ năm 2024 dự kiến có xu hướng tích cực hơn với dầu cọ thô kỳ hạn trong thời gian còn lại của năm 2023.
Phiên bản di động