Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Tháng Khuyến mại Hà Nội", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nhiều chương trình giảm giá sâu trong Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2023

Nhiều chương trình giảm giá sâu trong Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2023

Trong Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2023, các DN sẽ triển khai giảm giá từ 20% đến trên 50% cho ít nhất 20% mặt hàng đang kinh doanh để phục vụ nhu cầu mua sắm.
Phiên bản di động