Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Tập đoàn NXP", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Công ty TrueData hợp tác với NXP trong phát triển an toàn chuỗi cung ứng kết nối

Công ty TrueData hợp tác với NXP trong phát triển an toàn chuỗi cung ứng kết nối

Tại Hà Nội vừa diễn ra lễ ký biên bản hợp tác giữa Công ty TrueData và tập đoàn NXP về định danh an toàn và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng kết nối.
Phiên bản di động