Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Nợ xấu thẻ tín dụng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nợ xấu thẻ tín dụng tăng kỷ lục

Nợ xấu thẻ tín dụng tăng kỷ lục

Các công ty phát hành thẻ tín dụng đang thua lỗ với tốc độ nhanh nhất trong gần 30 năm kể từ cuộc đại khủng hoảng tài chính.
Phiên bản di động