Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "mức lương cơ sở", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Cải cách tiền lương để công chức 'toàn tâm, toàn ý'

Cải cách tiền lương để công chức 'toàn tâm, toàn ý'

Vấn đề cải cách tiền lương năm 2024 được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan tâm.
Từ 1/7, mức lương cơ sở của 9 nhóm đối tượng tăng lên 1,8 triệu đồng

Từ 1/7, mức lương cơ sở của 9 nhóm đối tượng tăng lên 1,8 triệu đồng

Một trong những chính sách nổi bật sắp có hiệu lực là từ ngày 1/7, mức lương cơ sở của 9 nhóm đối tượng là 1,8 triệu đồng/tháng.
Nhìn lại 16 lần tăng lương cơ sở

Nhìn lại 16 lần tăng lương cơ sở

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023

Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Khẩn trương xây dựng Nghị định mức lương cơ sở

Khẩn trương xây dựng Nghị định mức lương cơ sở

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương cơ sở.
Phiên bản di động