Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "lập dự toán ngân sách", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ vấn đề lập dự toán ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ vấn đề lập dự toán ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã phát biểu trước Quốc hội làm rõ các vấn đề liên quan đến lập dự toán ngân sách.
Phiên bản di động