Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "hệ thống nông nghiệp và lương thực", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
FAO cảnh báo kinh tế toàn cầu tổn thất hàng nghìn tỷ USD từ chi phí ẩn

FAO cảnh báo kinh tế toàn cầu tổn thất hàng nghìn tỷ USD từ chi phí ẩn

FAO đã tiến hành phân tích đối với 154 quốc gia nhằm xác định chi phí thực sự của hệ thống nông nghiệp và lương thực ảnh hưởng tới nền kinh tế.
Phiên bản di động