Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Gỡ thẻ vàng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nếu không quyết liệt để gỡ “thẻ vàng”, có thể thành "thẻ đỏ"

Nếu không quyết liệt để gỡ “thẻ vàng”, có thể thành "thẻ đỏ"

Phó Thủ Tướng Trần Lưu Quang nhận định tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp không chỉ thu hẹp thị trường xuất khẩu mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước.
Phiên bản di động