Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "giao hàng chặng cuối", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhưng việc “chậm chân” trong giao hàng chặng cuối đang là cái “gót chân Achilles".
Phiên bản di động