Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "giảm gần 10%", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm gần 10%

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm gần 10%

8 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu 86.749 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt hơn 2 tỷ USD
Phiên bản di động