Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "gần 133 tỷ USD", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nợ công của Ukraine đạt mức kỷ lục lên tới gần 133 tỷ USD

Nợ công của Ukraine đạt mức kỷ lục lên tới gần 133 tỷ USD

Quy mô dự kiến của GDP Ukraine năm 2023 là 169 tỷ USD, như vậy tổng nợ của Ukraine đang tiến gần mức 80% GDP.
Phiên bản di động