Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "dự trữ dầu", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Dự trữ dầu Mỹ tại trung tâm lưu trữ Cushing đạt mức thấp nhất trong 14 tháng

Dự trữ dầu Mỹ tại trung tâm lưu trữ Cushing đạt mức thấp nhất trong 14 tháng

Mức sản xuất của Cushing đã giảm xuống chỉ dưới 23 triệu thùng vào ngày 15/9, mức dự trữ dầu thấp nhất kể từ tháng 7/2022.
Phiên bản di động