Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2023

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2023

Theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,2% trong năm 2023.
Phiên bản di động