Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "định danh dữ liệu đất đai", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Định danh dữ liệu đất đai để minh bạch thị trường bất động sản

Định danh dữ liệu đất đai để minh bạch thị trường bất động sản

Tổ công tác triển khai Đề án 06 nhận định cần thiết phải định danh dữ liệu đất đai để minh bạch thị trường bất động sản.
Phiên bản di động