Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "điều tra thông tin", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì điều tra thông tin khách du lịch nội địa

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì điều tra thông tin khách du lịch nội địa

Tại Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc điều tra thông tin khách du lịch nội địa.
Phiên bản di động