Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "cửa khẩu quốc tế Kim Thành", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai tăng mạnh

Nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai tăng mạnh

Lượng hàng hóa chủ yếu là nông sản đang được xuất khẩu mạnh mẽ qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai) cũng như các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn.
Phiên bản di động