Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "công tác cán bộ", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Xây dựng, rèn luyện cán bộ của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng, rèn luyện cán bộ của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng, rèn luyện cán bộ của đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là vấn đề cấp bách trước mắt, vừa là vấn đề chiến lược lâu dài.
Cán bộ công tác tại một vị trí quá lâu dễ nắm bắt những sơ hở về cơ chế

Cán bộ công tác tại một vị trí quá lâu dễ nắm bắt những sơ hở về cơ chế

Tình trạng cán bộ công tác tại một vị trí, một bộ phận quá lâu sẽ nắm bắt được những sơ hở về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực mình công tác, quản lý.
Bộ Chính trị ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ: Quy trình 5 bước

Bộ Chính trị ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ: Quy trình 5 bước

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ với quy trình 5 bước.
Phiên bản di động