Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "công nghiệp phụ trợ", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất lớn của khu vực.
Nhà đầu tư Nhật Bản muốn tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh

Nhà đầu tư Nhật Bản muốn tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh

Công ty Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) muốn nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh ở một số lĩnh vực công nghệ thông tin, năng lượng...
Phiên bản di động