Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "công dân Hoa Kỳ", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Tổng thống Hoa Kỳ ban hành sắc lệnh bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân

Tổng thống Hoa Kỳ ban hành sắc lệnh bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 28/2 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn việc chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Hoa Kỳ cho nước ngoài.
Phiên bản di động