Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "bảo vệ người mua nhà", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Thêm "lá chắn" bảo vệ người mua nhà

Thêm "lá chắn" bảo vệ người mua nhà

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV sẽ đồng bộ với 1 số luật liên quan khác.
Phiên bản di động