Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "20 ngàn tỷ đồng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
TP. Hồ Chí Minh xây 4 cây cầu lớn gần 20.000 tỉ đồng

TP. Hồ Chí Minh xây 4 cây cầu lớn gần 20.000 tỉ đồng

Tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng được TP. Hồ Chí Minh dự kiến dành xây dựng 4 cây cầu lớn nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông.
Phiên bản di động