MB Ageas Life: Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm nghìn tỷ “bốc hơi” đi đâu?

Lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm của MB Ageas Life 1.996 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 64,437 tỷ đồng. Giao dịch trọng yếu “hút” nghìn tỷ đồng.
Khách hàng đến MBBank gửi tiết kiệm, được tư vấn mua bảo hiểm MB Ageas Life: Gian nan đòi lại tiền Vì lợi nhỏ tổn hại niềm tin ngân hàng mang màu xanh quân đội Bộ Tài chính sẽ thanh tra thêm 6 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Giao dịch "cộng sinh" nghìn tỷ

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) do Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank), Ageas Insurance International NV (Bỉ) và Muang Thai Life Assurance Pulic Company Limited (Thái Lan) góp vốn thành lập năm 2016.

MB Ageas Life có vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, MBBank góp 915 tỷ đồng (61%), Ageas Insurance International NV góp 435 tỷ đồng (29%), Muang Thai Life Assurance Pulic Company Limited góp 150 tỷ đồng (10%).

Doanh nghiệp này sinh ra là để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh tái bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quản lý quỹ và đầu tư vốn tại Việt Nam.

MB Ageas Life bán bảo hiểm thông qua 02 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bancass) bao gồm: Ngân hàng MBBank và Công ty TNHH MB Shinsei (hay còn gọi là Công ty tài chính M.Credit).

Theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của MB Ageas Life cho thấy: Doanh thu từ phí bảo hiểm là 6.428 tỷ đồng tăng hơn 677 tỷ đồng so với năm 2021. Chiếm đa số là bảo hiểm liên kết chung 3.975 tỷ đồng và bảo hiểm liên kết đơn vị 1.903 tỷ đồng.

Năm 2022 tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm của MB Ageas Life lên tới 3.313 tỷ đồng, cộng với các chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm dẫn đến tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2022 lên tới 4.398 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 chỉ là 3.349 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2022 của MB Ageas Life vẫn đạt 1.996 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 là 2.142 tỷ đồng.

Tuy lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm lên con số nghìn tỷ nhưng tổng lợi nhuận sau thuế của MB Ageas Life năm 2022 cũng chỉ đạt 64,437 tỷ đồng, năm 2021 là 220,676 tỷ đồng.

Đáng chú ý, MB Ageas Life có các giao dịch trọng yếu với công ty mẹ là Ngân hàng MBBank và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái “MB”.

Giữa MB Ageas Life với ngân hàng MBBank xuất hiện các giao dịch với nội dung “chi phí hoa hồng bảo hiểm” năm 2022 là 753,190 tỷ đồng, năm 2021 là 496,115 tỷ đồng; “Chi phí thưởng bảo hiểm” năm 2022 là 315,638 tỷ đồng, năm 2021 là 208,737 tỷ đồng; “Phí bảo hiểm gốc” năm 2022 là 40 tỷ đồng, năm 2021 là 39 tỷ đồng;… Riêng năm 2022, tổng các hoạt động giao dịch với MBBank này đã lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2022, số dư các khoản phải thu của MB Ageas Life với MBBank cũng lên tới hơn nghìn tỷ. Trong đó, riêng tiền gửi có kỳ hạn là 1.323 tỷ đồng, tiền gửi không kỳ hạn 148 tỷ đồng, lãi tiền gửi 192,523 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2021 cũng lần lượt là 1.413 tỷ đồng, 52,078 tỷ đồng, 131,099 tỷ đồng.

Tương tự, với Công ty TNHH Tài chính MB Shinsei xuất hiện các giao dịch chi phí hoa hồng bảo hiểm 9,6 tỷ đồng, chi phí thưởng bảo hiểm 40,260 tỷ đồng, phí bảo hiểm gốc 57,447 tỷ đồng.

Các khoản phải thu của MB Ageas Life với Công ty TNHH Tài chính MB Shinsei từ nghiệp vụ tiền gửi có kỳ hạn năm 2022 là 944 tỷ đồng, năm 2021 là 205 tỷ đồng; lãi tiền gửi phải thu năm 2022 là gần 40 tỷ đồng, năm 2021 tương ứng là 3,3 tỷ đồng.

Khoản phải thu của MB Ageas Life đối với công ty cùng “họ MB” khác là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) năm 2022 với giao dịch ủy thác nắm giữ trái phiếu là 3.093 tỷ đồng, ủy thác đầu tư 957,428 tỷ đồng; tương ứng năm 2021 lần lượt là 1.961 tỷ đồng, 632 tỷ đồng.

MB Ageas Life: Lợi nhuận gộp nghìn tỷ “bốc hơi” đi đâu?
MB Ageas Life có công ty mẹ là MBBank. Ảnh: mbageas,life

Chi phí gần lấp đầy lợi nhuận

Tìm hiểu cho thấy, thời điểm cuối năm 2022 giá trị thuần các khoản đầu tư của MB Ageas Life lên tới 7.731 tỷ đồng bao gồm, đầu tư ngắn hạn 1.806 tỷ đồng, đầu tư dài hạn là 5.925 tỷ đồng.

Trong đầu tư ngắn hạn, riêng khoản tiền gửi có kỳ hạn 1-5 năm, lãi suất 6,5 – 8% lên tới 1.326 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 2-4 năm, lãi suất 9,4 – 13,1% là 449,305 tỷ đồng.

Với đầu tư dài hạn, khoản đầu tư tiền gửi có kỳ hạn 2-8 năm, lãi suất 5,9 – 9,8% cũng lên tới 2.733 tỷ đồng, trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn từ 2-15 năm, lãi suất 6,5-12,85 là 1.946 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15-30 năm, lãi suất 3,1 – 7% là 270,766 tỷ đồng, đầu tư dạng ủy thác là 957,428 tỷ đồng.

Ngoài ra, MB Ageas Life còn khoản đầu tư ủy thác tại MB Capital cho Quỹ Liên kết đơn vị cũng lên tới 872,384 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư ngắn hạn vào chứng khoán kinh doanh 691,931 tỷ đồng, và trái phiếu kinh doanh 32,832 tỷ đồng. Những con số này được ghi nhận vào thời điểm cuối năm 2022.

Tổng doanh thu từ hoạt động tài chính của MB Ageas Life năm 2022 là 537,533 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ đầu tư tiền gửi 241,542 tỷ đồng, lãi đầu tư trái phiếu 206,107 tỷ đồng, lãi từ đầu tư chứng khoán của tài khoản ủy thác là 42,442 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 1.996 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính năm 2022 cho thấy, MB Ageas Life cũng chịu thâm hụt lớn cho các khoản chi bán hàng (1.514 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (622 tỷ đồng). Cụ thể như, thưởng cho đội ngũ bán hàng năm 2022 là 729 tỷ đồng, năm 2021 là 1.144 tỷ đồng; chi thưởng chương trình thúc đẩy bán hàng cũng lên tới 630 tỷ đồng, năm 2021 là 401,919 tỷ đồng; chi phí bán hàng khác năm 2022 cũng là 111,550 tỷ đồng, năm 2021 là 78,3 tỷ đồng; chi cho người lao động năm 2022 là 318,813 tỷ đồng, năm 2021 là 270,417 tỷ đồng; Chi phí khấu hao, hao mòn lên tới 120 tỷ đồng, năm 2021 là gần 72 tỷ đồng;…

MB Ageas Life: Lợi nhuận gộp nghìn tỷ “bốc hơi” đi đâu?
Lợi nhuận MB Ageas Life "bốc hơi" đi đâu?

Khoản chi phí hoa hồng năm 2022 cũng lên tới 1.045 tỷ đồng, năm 2021 là 867,356 tỷ đồng. Dù vậy, khoản chi cho thuế thu nhập doanh nghiệp của MB Ageas Life năm 2022 cũng chỉ là 32,777 tỷ đồng, năm 2021 là 58,130 tỷ đồng.

Điều này cho thấy dù lợi nhuận gộp nghìn tỷ đồng, nhưng MB Ageas Life có các khoản chi phí cho việc bán hàng hay quản lý doanh nghiệp chiếm đa số, trong khi đó chi thuế thu nhập doanh nghiệp đưa về cho Nhà nước chỉ vài chục tỷ đồng. Điều này cũng khiến lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn hơn 64 tỷ đồng.

Chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện sai phạm

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại MB Ageas Life. Bộ Tài chính đã chọn thời kỳ thanh tra là năm 2021 và các thời kỳ có liên quan.

Qua thanh tra cho thấy, các quy trình, quy chế của MB Ageas Life chưa có quy định xử lý kỷ luật đối với cá nhân là nhân viên thuộc đại lý tổ chức là ngân hàng MBBank.

Quy trình tuyển dụng, đào tạo đại lý kênh bancass chưa có bước đối soát với ngân hàng về danh sách nhân viên tham gia đào tạo trước khi tổ chức đào tạo.

Qua thanh tra phát hiện 31 trường hợp đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bảo hiểm.

MB Ageas Life hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bancass là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 chưa đúng quy định về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế gần 6 tỷ đồng.

Trong đó, MB Ageas Life chi trả chi phí hoa hồng đại lý đối với các hợp đồng bảo hiểm đã bị hủy, chưa thu hồi đại lý số tiền 748 triệu đồng; Chi trả chi phí đối với các hợp đồng bảo hiểm ước tính số liệu hoa hồng và thưởng cho các hợp đồng bảo hiểm khai thác bởi đại lý chưa chính xác tại thời điểm 31/12/2021 là 950 triệu đồng; Chi trả chi phí Công ty đã chi thưởng trực tiếp cho các chi nhánh, cá nhân là nhân viên thuộc các đại lý tổ chức số tiền 3,245 tỷ đồng; Chi trả chi phí đối với khoản chi phụ cấp cố định cho 31 đại lý cá nhân số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiến hành rà soát các hành vi vi phạm của MB Ageas Life để tiến hành xử lý. Giao Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan tiến hành đôn đốc, rà soát việc MB Ageas Life thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn, qua đó tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu MB Ageas Life rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế theo quy định pháp luật, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ.

Rà soát, tăng cường công tác quản lý việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm soát tình hình hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Chấn chỉ công tác đào tạo đại lý, công tác quản lý đại lý bảo hiểm, đảm bảo đại lý bảo hiểm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chỉ đạo, trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh của khách hàng tham gia bảo hiểm, trường hợp phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, điều chỉnh các khoản chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo các khoản chi phí phải phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có đầy đủ chứng từ, bằng chứng chứng minh, phù hợp với quy định pháp luật.

Với các khoản chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm chưa quy định tại Luật và các văn bản hướng dẫn, đề nghị xin ý kiến cơ quan Nhà nước để thực hiện.

Rà soát, điều chỉnh công tác hạch toán, kế toán; không phân bổ các chi phí do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, hạch toán không đúng theo quy định vào các quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm.

Mới đây, Báo Công Thương đã đưa tin, một khách hàng đến phòng giao dịch Tân Mai, chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) với mục đích gửi tiết kiệm tiền. Nhưng đã đồng ý tham gia gói Bảo hiểm nhân thọ với sản phẩm chính là “Kiến tạo tương lai” do được nhân viên tư vấn nên tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ vừa giữ được tiền, lại được hưởng lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm.

Sau khi ký hợp đồng bảo hiểm với MB Ageas Life, khách hàng “tá hỏa” vì lúc này mới biết số tiền của mình đã được mang đi đầu tư vào Quỹ MBAL Tăng trưởng. Khi yêu cầu rút tiền ra khỏi Quỹ, khách hàng đã không được hưởng lãi suất và cũng bị “thâm hụt” số tiền gốc đã đóng thêm.

Khách hàng nhiều lần yêu cầu được trả lại toàn bộ tiền gốc phí bảo hiểm đóng thêm và lãi, tuy nhiên MB Ageas Life trả lời: “Quý khách đang tham gia sản phẩm bảo hiểm Kiến Tạo Tương Lai – là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị trọn đời đóng phí định kỳ. Quý khách được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư ròng và chấp nhận mọi rủi ro đầu tư. Do vậy chúng tôi rất tiếc không thể thực hiện hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền quý khách thực nhận và số tiền quý khách đã đóng cũng như lãi suất theo yêu cầu của quý khách hàng”.

Đặt vấn đề có hay không chuyện khách hàng không được tư vấn “đến nơi, đến chốn”, trả lời Báo Công Thương MB Ageas Life khẳng định, tại thời điểm tiếp cận, tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng, chuyên viên tư vấn bảo hiểm đã được đào tạo, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm và đào tạo về sản phẩm bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

"Kể cả tại thời điểm ban đầu, khách hàng có thể chưa được tư vấn đầy đủ, chưa rõ ràng về sản phẩm bảo hiểm thì sau đó khách hàng đã được tiếp nhận đầy đủ thông tin để hiểu rõ việc khách hàng thực chất đang tham gia bảo hiểm nhân thọ và có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong thời gian cân nhắc (21 ngày) nếu khách hàng không có nhu cầu về sản phẩm này", MB Ageas Life cho biết.

Từ câu chuyện của khách hàng mang tiền đi gửi tiết kiệm, nhưng lại được tư vấn và tham gia bảo hiểm nhân thọ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều khách hàng khác trước khi đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm để tránh “tiền mất, tật mang”.

Minh Quang

Tin mới cập nhật

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 28/2: TNG, HPG và QNS

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 28/2: TNG, HPG và QNS

TNG là doanh nghiệp thuộc top đầu ngành dệt may Việt Nam. Chuyên gia kỳ vọng, TNG có tốc độ phục hồi nhanh nhờ duy trì được quy mô doanh thu trong lúc khó khăn.
SRC của đại gia "Sơn xay xát" sang nhượng 21ha đất KCN, lĩnh về 300 tỷ

SRC của đại gia "Sơn xay xát" sang nhượng 21ha đất KCN, lĩnh về 300 tỷ

Cổ phiếu SRC bật tăng ngay phiên đầu tuần này với 3,51%. Ấn tượng hơn, mở cửa phiên sáng nay, 27/2, mã này đã tăng kịch biên độ.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 27/2: TCB, NTL và ACB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 27/2: TCB, NTL và ACB

VNDirect nhận định, TCB là một trong những ngân hàng có hoạt động kinh doanh cải thiện mạnh mẽ, có khả năng cân bằng tốt giữa lợi nhuận và rủi ro đáng chú ý.
Chứng khoán hôm nay 27/2/2024: Có thể xuất hiện các phiên tăng - giảm đan xen

Chứng khoán hôm nay 27/2/2024: Có thể xuất hiện các phiên tăng - giảm đan xen

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 27/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

Khang Điền (KDH) chào bán riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu, ước thu 3.000 tỷ đồng

20 nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức sẽ tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Khang Điền (KDH) với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, tổng số vốn thu về trên 3.000 tỷ đồng.
Chuyên gia: Xu thế tăng ngắn hạn chưa mất, nhà đầu tư không nên “hoảng loạn”

Chuyên gia: Xu thế tăng ngắn hạn chưa mất, nhà đầu tư không nên “hoảng loạn”

Một số chuyên gia nhận định việc giảm điểm sâu và thanh khoản tăng đột biến chưa hẳn là một yếu tố quá xấu, nhà đầu tư thận trọng nhưng đừng quá lo lắng.
Chứng khoán hôm nay 26/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Chứng khoán hôm nay 26/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 26/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 26/2: SZC, VNM và VLB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 26/2: SZC, VNM và VLB

Khu công nghiệp Châu Đức của SZC nằm ngay cạnh tuyến đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu là một lợi thế cạnh tranh so với các khu công nghiệp khác.
Hé lộ room tín dụng mới được cấp của MSB: Tăng 0,7 điểm phần trăm, cao nhất hệ thống?

Hé lộ room tín dụng mới được cấp của MSB: Tăng 0,7 điểm phần trăm, cao nhất hệ thống?

MSB là ngân hàng được cấp room tín dụng 2023 cao nhất hệ thống - 13,5%. Song, vì là ngân hàng tầm trung nên con số tuyệt đối không cao so với các ngân hàng lớn.
Sếp doanh nghiệp mua bán cổ phiếu tuần qua: Ồ ạt mua lớn, bán khủng

Sếp doanh nghiệp mua bán cổ phiếu tuần qua: Ồ ạt mua lớn, bán khủng

Nhiều sếp lớn của các doanh nghiệp đã gom mua lượng lớn, hoặc bán ra lượng khủng cổ phiếu doanh nghiệp mình nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Tin khác

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua từ ngày 19/2 - 23/2/2024

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua từ ngày 19/2 - 23/2/2024

Top cổ phiếu tăng mạnh tuần qua, sàn HOSE 10 mã tăng từ 12 - 34%, sàn HNX 10 mã tăng từ 10 - 52%. Thị trường chứng khoán giao dịch không tích cực.
Chứng khoán tuần qua 19-23/2/2024: Giao dịch không mấy tích cực, khối ngoại vẫn bán ròng

Chứng khoán tuần qua 19-23/2/2024: Giao dịch không mấy tích cực, khối ngoại vẫn bán ròng

Chứng khoán tuần qua 19-23/2/2024, giao dịch không mấy tích cực, đà tăng của chỉ số bị thu hẹp và chững lại so với tuần trước, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng.
VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

VinFast bàn giao gần 35.000 ô tô điện tới khách hàng, một ngày thu trên 3 triệu USD

Năm 2023, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó. Bình quân, hãng xe thu trên 3 triệu USD/ngày.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/2: HSG, MWG và MBB

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/2: HSG, MWG và MBB

Cổ phiếu HSG được SSI Reserach khuyến nghị mua dài hạn với quan điểm rằng bất kỳ sự điều chỉnh lớn nào về giá cổ phiếu đều tạo cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư.
Chứng khoán hôm nay 23/2/2024: Nhóm dầu khí tiếp đà tăng tích cực

Chứng khoán hôm nay 23/2/2024: Nhóm dầu khí tiếp đà tăng tích cực

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 23/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Đầu tư công sôi động trước sức nóng của sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành là nhân tố thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tại Việt Nam, tạo ra không gian phát triển mới, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Chứng khoán hôm nay 22/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Chứng khoán hôm nay 22/2/2024: Dự báo nhóm năng lượng tiếp đà giảm giá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 22/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Gia hạn Thông tư 02 - Doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Gia hạn Thông tư 02 - Doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Thông tư 02 có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp, quy định về việc cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, có hiệu lực từ tháng 4/2023.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/2: SCS, CTG và NLG

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 21/2: SCS, CTG và NLG

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) là doanh nghiệp vận tải hàng không, phụ trách vận tải cho các kho hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn là hàng hóa quốc tế.
Chứng khoán hôm nay 21/2/2024: Nhóm năng lượng tiếp đà phân hoá

Chứng khoán hôm nay 21/2/2024: Nhóm năng lượng tiếp đà phân hoá

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 21/2/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 27/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 27/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 25/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 25/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/2/2024: Ngày thứ 4 tăng mạnh, cán mốc cao nhất 96.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 23/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 23/2 thế nào?
Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 thể hiện sự nỗ lực lớn trong quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho công dân trong thời đại chuyển đổi số.
Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 23/2/2024: Vàng SJC lại tăng sốc gần 1 triệu đồng mỗi lượng ngay sau một ngày sụt giảm, vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ.
Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Quy định nồng độ cồn bằng 0 với người điều khiển phương tiện giao thông đang ngày càng nhận được sự ủng hộ nhưng vẫn có những luồng ý kiến cố tình xuyên tạc.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024, giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận tuần lao dốc với giá dầu WTI giảm hơn 3%, dầu Brent giảm 2%, tuần này diễn biến ra sao?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024, giá dầu thế giới tuần lao dốc đưa giá dầu WTI xuống mốc 76,57 USD/thùng, dầu Brent xuống mốc 81,58 USD/thùng.
Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC tiếp tục giảm mạnh tới nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng chiều nay 22/2/2024: Vàng SJC giảm mạnh 500.000 đồng/lượng hai chiều mua – bán, đưa giá vàng về mức 75,80 – 78,02 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào

Giá vàng chiều nay 21/2/2024: Vàng SJC tại chiều mua vào tăng vọt gần 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên mức 76,3 - 78,52 triệu đồng/lượng.
Phiên bản di động