Hiệp định EVFTA: Cân bằng lợi ích của Việt Nam và EU

Hiệp định EVFTA ký kết vào ngày 30/6/2019 và có hiệu lực ngày 1/8/2020. Đây là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng lợi ích của cả Việt Nam và EU.
Hiệp định EVFTA, thúc đẩy doanh nghiệp gia tăng mặt hàng chế biến sâu Ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, thuỷ sản Việt Nam làm gì để vào thị trường Italia?

FTA thế hệ mới lớn nhất về lợi ích

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) bao gồm 17 chương, 18 phụ lục, 4 tuyên bố chung, 2 nghị định thư và 2 biên bản ghi nhớ về một số khía cạnh điển hình trong các FTA. Một số chương và điều khoản của Hiệp định không yêu cầu sửa đổi pháp luật trong nước để thực thi.

Đánh giá về tác động của EVFTA, theo Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, EVFTA có thể thúc đẩy mạnh mẽ và đẩy nhanh quá trình cải cách trong nước theo hướng minh bạch và thuận lợi hóa thương mại. Bên cạnh những tác động khác, EVFTA sẽ giúp thúc đẩy cạnh tranh, hợp tác và nâng cao năng lực, kích thích phát triển các ngành dịch vụ, bao gồm dịch vụ tài chính, viễn thông và nhập cảnh tạm thời của các nhà cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, nhiều điều khoản của EVFTA cũng sẽ kích thích cải cách thể chế nhằm củng cố và chuẩn hóa các quy tắc, thúc đẩy tính minh bạch và hỗ trợ tạo ra các thể chế hiện đại ở Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực môi trường, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, đầu tư, tiêu chuẩn lao động, vấn đề pháp lý, quy tắc xuất xứ các biện pháp phi thuế quan.

Hiệp định EVFTA: Cân bằng lợi ích của Việt Nam và EU
Liên minh châu Âu hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, EVFTA là FTA thế hệ mới lớn nhất về lợi ích. Theo đó, việc Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 7 năm, EU sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% dòng thuế, tương đương với 99,7% hàng xuất khẩu của Việt Nam; đối với 0,3% còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam một lượng hạn ngạch thuế quan với mức thuế nhập khẩu là 0%.

Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết loại bỏ 48,5% dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Sau đó, sau 7 năm, 91,8% dòng thuế tương đương 97,1% hàng xuất khẩu của EU sẽ được gỡ bỏ. Sau 10 năm, 98,3% dòng thuế sẽ được loại bỏ; đối với 1,7% dòng thuế còn lại của EU, Việt Nam sẽ áp dụng lộ trình bãi bỏ thuế nhập khẩu hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan phù hợp với các cam kết của WTO.

Một số nội dung cam kết quan trọng, như: Về rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT) bao gồm các quy định kỹ thuật bắt buộc và các tiêu chuẩn không bắt buộc xác định các đặc điểm cụ thể mà sản phẩm cần có, chẳng hạn như kích thước, hình dạng, thiết kế, ghi nhãn, đánh dấu, đóng gói, chức năng hoặc hiệu suất. Các quy trình cụ thể được sử dụng để kiểm tra và chứng minh liệu một sản phẩm có tuân thủ các yêu cầu này hay không cũng được đề cập trong chương này.

Cam kết về vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) tái khẳng định tất cả các nguyên tắc của Hiệp định SPS của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tham khảo một số tiêu chuẩn của các cơ quan quốc tế, bao gồm Codex Alimentarius (Codex) về an toàn thực phẩm, Tổ chức Thú y thế giới (OIE) trong sức khỏe động vật, Công ước bảo vệ thực vật quốc tế (IPPC) về sức khỏe thực vật. Các cam kết này cao hơn cả các quy định của WTO và không hoàn toàn giống hiệp định SPS của WTO.

Quy tắc xuất xứ (ROO) là một vấn đề thách thức được phản ánh bởi các ngưỡng nghiêm ngặt cả về nguồn gốc trong nước tối thiểu hoặc nguyên liệu có nguồn gốc ngoài khu vực FTA ở mức tối đa (bên cạnh những yếu tố khác). Chương ROOs khuyến nghị tăng cường sản xuất trong nước và tăng giá trị xuất khẩu bên cạnh những yếu tố khác.

Theo Bộ Công Thương, có một số điểm khác biệt nhất định với Hiệp định SPS của WTO, nhưng cam kết về SPS trong EVFTA không thay đổi mức độ cam kết của EU và Việt Nam trong Chương SPS một cách đáng kể mà cung cấp thêm các hướng dẫn hoặc yêu cầu kỹ thuật tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nghĩa vụ hiện tại của WTO, chẳng hạn như các yêu cầu về tính minh bạch và hỗ trợ kỹ thuật.

Tỷ lệ tận dụng ưu đãi EVFTA chưa cao

Liên minh châu Âu hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 là 56,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 41,5 tỷ USD, nhập khẩu từ EU đạt 14,9 tỷ USD. Trong năm 2022, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đạt 62,24 tỷ USD, tăng 9,2% với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước EU đạt 46,8 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu từ các nước EVFTA đạt 15,4 tỷ USD, giảm 8,6% so với năm 2021.

Tại báo cáo kết quả triển khai Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA của các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2022, Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu sang EU theo mẫu C/O theo EVFTA (mẫu EUR.1) đạt 12,1 tỷ USD, chiếm 25,9% xuất khẩu chung sang EU, tăng 49,4% so với năm 2021. Nhiều mặt hàng quan trọng của Việt Nam xuất khẩu sang EU tiếp tục có tỷ lệ tận dụng tích cực, ví dụ thủy sản đạt 82,9% (tăng 29,5% so với năm 2021), rau quả đạt 72,6% (tăng 34,2%), giày dép đạt 99,5% (tăng 49,7%), dệt may đạt 15,7% (tăng 43,4%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt 14,2% (tăng 85,2%)... Các thị trường xuất khẩu chính là Hà Lan (chiếm 22,3%), Đức (chiếm 19,2%), Italia (chiếm 9,5%), Bỉ (chiếm 8,5%), Pháp (chiếm 7,9%)...

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ EU ghi nhận mức sụt giảm so với năm 2021. Nhiều mặt hàng nhập khẩu quan trọng từ EU như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 8,6%, máy móc, thiết bị giảm 15,9%, dược phẩm giảm 4,5%, sản phẩm hóa chất giảm 1,7%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày giảm 21,4%, máy móc thiết bị giảm 15,9%... Các thị trường nhập khẩu chính trong khối EU là Đức (chiếm 23,5%), Ailen (chiếm 21,7%), Italia (chiếm 11,6%), Pháp (chiếm 10,6%)...

Thặng dư thương mại của Việt Nam với các nước EU trong năm 2022 đạt 31,4 tỷ USD, tăng 35,1% so với năm 2021. Tuy nhiên, dù có mức thặng dư thương mại lớn thứ 2, chỉ sau Hoa Kỳ nhưng tỷ trọng thị trường EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam còn chưa cao, tương ứng là 12,6% và 4,3%.

Ngoài ra, theo Bộ Công Thương, hiện tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong EVFTA khoảng gần 26%. Việc xây dựng và định vị thương hiệu cho các mặt hàng “Made in Viet Nam” tại thị trường khó tính như thị trường các nước FTA chưa được quan tâm; khả năng đáp ứng, tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn còn hạn chế; các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu dưới dạng thô hoặc theo đơn đặt hàng gia công của các nhà nhập khẩu nước ngoài. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được thương hiệu xuất khẩu sang các thị trường FTA còn hạn chế.

Bảo Thoa

Tin mới cập nhật

Việt Nam và EU có cam kết gì về thuế quan đối với rau quả trong Hiệp định EVFTA?

Việt Nam và EU có cam kết gì về thuế quan đối với rau quả trong Hiệp định EVFTA?

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) giúp Việt Nam được xóa bỏ đến 94% các dòng thuế cho rau quả (trước đó có thuế suất 10-20%).
Việt Nam - Đan Mạch tận dụng tốt cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Việt Nam - Đan Mạch tận dụng tốt cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA và năng lượng mới được đánh giá là yếu tố then chốt trong việc thu hút các doanh nghiệp của Đan Mạch đến với Việt Nam.
Nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu được xem là giải pháp giúp nâng cao khả năng chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Dán nhãn UKCA: Chuyển đổi để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tại thị trường Anh

Dán nhãn UKCA: Chuyển đổi để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tại thị trường Anh

Kể từ ngày 1/1/2023, Vương quốc Anh áp dụng bắt buộc nhãn hiệu UKCA, vì thế theo lộ trình các doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển đổi để xuất khẩu hàng hoá.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Sức ép cạnh tranh là thách thức đầu tiên cần vượt qua

Thực thi Hiệp định EVFTA: Sức ép cạnh tranh là thách thức đầu tiên cần vượt qua

Hiệp định EVFTA được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên quá trình thực thi cần phải nhận diện rõ hơn các thách thức cần vượt qua.
Thực thi Hiệp định UKVFTA: Việt Nam thành lập Nhóm DAG đảm bảo đại diện cân bằng các lĩnh vực

Thực thi Hiệp định UKVFTA: Việt Nam thành lập Nhóm DAG đảm bảo đại diện cân bằng các lĩnh vực

Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam (DAG) trong khuôn khổ Chương 13 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương Anh và Bắc Ailen (UKVFTA) đã được thành lập.
Hiệp định EVFTA: Thêm động lực để hoàn thiện năng lực thể chế

Hiệp định EVFTA: Thêm động lực để hoàn thiện năng lực thể chế

Hiệp định EVFTA đã có tác động thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách của Việt Nam theo hướng tiến bộ hơn, phù hợp với các cam kết quốc tế.
Việt Nam - Tây Ban Nha: Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư qua Hiệp định EVFTA

Việt Nam - Tây Ban Nha: Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư qua Hiệp định EVFTA

Thương mại, đầu tư Việt Nam – Tây Ban Nha tiếp tục phát triển tích cực thông qua thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
Xuất nhập khẩu "bắt nhịp" tăng trưởng, Việt Nam xuất siêu sang EU gần 24 tỷ USD

Xuất nhập khẩu "bắt nhịp" tăng trưởng, Việt Nam xuất siêu sang EU gần 24 tỷ USD

10 tháng năm 2023, xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - EU đạt 48,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang EU 36,2 tỷ USD, nhập khẩu từ EU 12,6 tỷ USD.

Tin khác

Ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, thuỷ sản Việt Nam làm gì để vào thị trường Italia?

Ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, thuỷ sản Việt Nam làm gì để vào thị trường Italia?

Với các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, thuỷ sản Việt Nam đang có nhiều lợi để vào thị trường Italia, tuy nhiên cần vượt qua được các hàng rào tiêu chuẩn khắt khe.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-EU 2023: Chung tay hướng tới tăng trưởng xanh

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-EU 2023: Chung tay hướng tới tăng trưởng xanh

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-EU 2023 diễn ra tại Hà Nội ngày 9 và 10/11 khẳng định hợp tác mạnh mẽ giữa hai bên khi đối diện thách thức trong tăng trưởng xanh.
Mở rộng cửa ngõ để hàng Việt xuất khẩu sang thị trường EU theo Hiệp định UKVFTA

Mở rộng cửa ngõ để hàng Việt xuất khẩu sang thị trường EU theo Hiệp định UKVFTA

Việc thực thi Hiệp định UKVFTA đã mở rộng cánh cửa để hàng hoá Việt Nam tiếp cận thị trường xuất khẩu tiềm năng của thế giới; đặc biệt đây là thị trường EU.
Hàng hóa tân trang nhập khẩu vào Việt Nam theo Hiệp định CPTPP cần tuân thủ điều kiện gì?

Hàng hóa tân trang nhập khẩu vào Việt Nam theo Hiệp định CPTPP cần tuân thủ điều kiện gì?

Theo Nghị định số 77, hàng hóa tân trang chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam khi có giấy phép của bộ quản lý chuyên ngành theo phân công...
Sản xuất bền vững, cơ hội cạnh tranh cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường CPTPP

Sản xuất bền vững, cơ hội cạnh tranh cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường CPTPP

CPTPP là một trong những Hiệp định có những yêu cầu cao nhất về bảo vệ môi trường và các quy định ngày càng trở thành chuẩn mực chung cho nhiều hiệp định khác.
Xuất khẩu rau quả vào thị trường Canada, doanh nghiệp lưu ý gì?

Xuất khẩu rau quả vào thị trường Canada, doanh nghiệp lưu ý gì?

Hiện nay, Canada là 1 trong 5 thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất trên thế giới bao gồm EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh và Canada.
Xuất khẩu sản phẩm hàm lượng công nghệ cao theo Hiệp định EVFTA còn nhiều dư địa

Xuất khẩu sản phẩm hàm lượng công nghệ cao theo Hiệp định EVFTA còn nhiều dư địa

HIệp định EVFTA đã góp phần tạo điều kiện cho xuất khẩu Việt Nam vào EU phục hồi mạnh mẽ, từ mức giảm 1,8% năm 2020 tăng lên 14,2% năm 2021 và 16,8% năm 2022.
Các Tổng Lãnh sự tại TP. Hồ Chí Minh ủng hộ sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long

Các Tổng Lãnh sự tại TP. Hồ Chí Minh ủng hộ sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long

Ba Tổng lãnh sự tại TP. Hồ Chí Minh gồm Susan Burns (Hoa Kỳ), Sarah Hooper (Australia), và Ono Masuo (Nhật Bản) đã thăm thành phố Cần Thơ, từ ngày 24-25/10.
Hiệp định UKVFTA "đòn bẩy" xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

Hiệp định UKVFTA "đòn bẩy" xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

Gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam là một trong các mặt hàng xuất khẩu mạnh sang thị trường Anh từ khi Hiệp định UKVFTA mở cửa ưu đãi với thuế suất 0% trong vòng 5 năm.
Tăng hiện diện, tạo uy tín để cà phê Việt Nam "tăng trưởng kép" trong chuỗi cung ứng

Tăng hiện diện, tạo uy tín để cà phê Việt Nam "tăng trưởng kép" trong chuỗi cung ứng

Hiệp định EVFTA đã, đang mang lại những lợi ích lớn cho ngành cà phê Việt Nam cả về góc độ xuất khẩu, nhập khẩu và thu hút đầu tư, liên kết hợp tác.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong: Lợi ích, cách dùng và lưu ý

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong: Lợi ích, cách dùng và lưu ý

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong được xem là một bài thuốc quý có tác dụng chữa trị và phòng ngừa nhiều bệnh lý.
Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã có trao đổi với Báo Công Thương liên quan đến phản ánh mua sản phẩm LBFCO 35kV không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Uống nghệ mật ong thời điểm nào hiệu quả nhất?

Uống nghệ mật ong thời điểm nào hiệu quả nhất?

Thói quen uống nghệ mật ong có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe của bạn.
Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12: Phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất

Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12: Phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất

Nhịp cầu Công Thương ngày 5/12 nhận phản ánh liên quan đến Viện Thẩm mỹ Ella Academy, Đại học Mỏ - Địa chất và nhiều đơn vị khác.
Hàng loạt sai phạm tại Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương

Hàng loạt sai phạm tại Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương

Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho thấy Dự án Nhà máy Xử lý rác APT Seraphin Hải Dương có nhiều sai phạm về môi trường, xây dựng.
Tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia khi tham gia thông: SOS!

Tài xế sử dụng ma tuý, rượu bia khi tham gia thông: SOS!

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, chỉ trong 15 ngày đơn vị đã phát hiện xử lý 142 tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.
Công ty Nasaco, nhà thầu vang danh đất Nam Định thời vượt khó

Công ty Nasaco, nhà thầu vang danh đất Nam Định thời vượt khó

Công ty Nasaco từ lâu đã được tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" thực hiện các gói thầu lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhân tố nào đứng sau sự thành công đó?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023: Giá dầu thế giới bất ngờ suy yếu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023: Giá dầu thế giới bất ngờ suy yếu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 5/12/2023 đảo chiều đi xuống, trong đó, giá dầu WTI hơn 1 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 0,69 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 3/12/2023: Giá dầu thế giới giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 3/12/2023: Giá dầu thế giới giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 3/12/2023 giảm sâu, trong đó, giá dầu WTI và giá dầu Brent giảm gần 2,5%.
Giá tiêu hôm nay 5/12/2023: Đồng loạt tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 5/12/2023: Đồng loạt tăng 500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 5/12/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 05/12 thế nào?
Phiên bản di động