Chính sách cạnh tranh và trợ cấp trong EVFTA nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 đã thực thi được hai năm, đánh dấu bước tiến rõ rệt trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Trong đó, các bên liên quan quan ngại sâu sắc về chính sách cạnh tranh của hiệp định này. Tuy nhiên, EVFTA dành ra Chương 10 để điều chỉnh chính sách cạnh tranh nhằm đảm bảo cạnh tranh bình đẳng và trợ cấp cho cả hai bên.

Thứ nhất, về chính sách cạnh tranh: EVFTA trao quyền tự chủ cho mỗi Bên trong việc xây dựng và thực thi luật cạnh tranh. Hiệp định chỉ đưa ra các nguyên tắc để thực hiện chính sách cạnh tranh. Tất cả các doanh nghiệp, tư nhân hay nhà nước đều phải chịu sự điều chỉnh của các quy định về cạnh tranh trong EVFTA.

Chính sách cạnh tranh và trợ cấp trong EVFTA nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp

Theo đó, hiệp định quy định khung pháp lý mà 03 hành vi sau đây sẽ bị coi là hành vi hạn chế cạnh tranh: (i) Các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, các quyết định của hiệp hội các doanh nghiệp và các tập quán phối hợp có mục đích ngăn cản, hạn chế hoặc bóp méo cạnh tranh; (ii) Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của một hoặc nhiều doanh nghiệp; và/hoặc (iii) Sự tập trung giữa các doanh nghiệp sẽ cản trở đáng kể cạnh tranh hiệu quả. Tuy nhiên, EVFTA cũng có quy định về miễn trừ áp dụng luật cạnh tranh của một bên. Luật cạnh tranh không áp dụng cho các nhiệm vụ vì lợi ích công cộng, phù hợp với mục tiêu chính sách công mong muốn và minh bạch.

Thứ hai, về trợ cấp: EVFTA sử dụng định nghĩa và phạm vi trợ cấp cụ thể được quy định trong Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng. Theo đó, trợ cấp mang tính đặc thù đối với một doanh nghiệp hoặc ngành hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc ngành thuộc thẩm quyền cấp trợ cấp. Trợ cấp trong EVFTA áp dụng cho mọi doanh nghiệp. Trong đó:

(i) Các trường hợp được miễn trừ trong phạm vi trợ cấp của EVFTA gồm có 06 trường hợp được trợ cấp: Các biện pháp cá nhân hoặc người tiêu dùng hoặc chung không được coi là cụ thể; Hoạt động phi kinh tế; Thủy sản và trợ cấp liên quan đến thương mại hàng hóa nằm trong Phụ lục 1 của Hiệp định Nông nghiệp; Trong số tiền cho mỗi người thụ hưởng trong khoảng thời gian ba năm là trên 300.000 quyền rút vốn đặc biệt (SDR); Các ngành hoặc phân ngành không được liệt kê trong Chương 8 của EVFTA (Tự do hóa Đầu tư, Thương mại Dịch vụ và Thương mại Điện tử); và Được chính thức đồng ý hoặc cấp phép trước hoặc trong vòng 05 năm sau khi EVFTA có hiệu lực.

Các bên của EVFTA thừa nhận rằng trợ cấp có khả năng làm sai lệch hoạt động đúng đắn của thị trường. Chúng cũng làm suy yếu những lợi ích của tự do hóa thương mại. Như vậy, trợ cấp chỉ được cấp khi cần thiết để đạt được mục tiêu chính sách công. EVFTA đưa ra một danh sách minh họa các mục tiêu công mà một Bên có thể thực hiện: Thực tiễn liên quan đến việc chuyển tiền trực tiếp, khả năng chuyển tiền trực tiếp hoặc nợ phải trả; Doanh thu đến hạn bị bỏ qua hoặc không được thu; Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ ngoài cơ sở hạ tầng chung, hoặc mua hàng hóa; Thanh toán cho cơ chế tài trợ, hoặc ủy thác hoặc chỉ đạo một cơ quan tư nhân thực hiện một hoặc nhiều loại chức năng được quy định; và Bất kỳ hình thức hỗ trợ thu nhập hoặc giá nào theo nghĩa được miễn trừ nguyên tắc không phân biệt đối xử tại Điều XVI GATT 1994. Tuy nhiên, các Bên không nên trợ cấp cho các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ nếu chúng ảnh hưởng tiêu cực hoặc có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh và thương mại.

(ii) Trợ cấp có điều kiện: có 02 mức trợ cấp cụ thể như sau: Một thỏa thuận pháp lý theo đó chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan công quyền nào chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ hoặc trách nhiệm pháp lý của một số doanh nghiệp với các điều kiện hạn chế về số lượng các khoản nợ và trách nhiệm đó hoặc thời hạn của trách nhiệm đó; và Hỗ trợ doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, dưới nhiều hình thức với thời gian hỗ trợ trên 01 năm với điều kiện đã lập phương án tái cơ cấu đáng tin cậy. Để đảm bảo nguyên tắc minh bạch, mỗi Bên sẽ thông báo cho nhau 04 năm một lần về cơ sở pháp lý, hình thức, số tiền hoặc ngân sách và đối tượng được hưởng trợ cấp cụ thể (nếu có thể). Nếu một Bên cho rằng một khoản trợ cấp cụ thể do đối tượng kia cấp có ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại hoặc đầu tư, thì Bên đó có thể bày tỏ quan ngại bằng văn bản với bên kia và yêu cầu tham vấn về vấn đề này. Bên được yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc thực hiện để loại bỏ hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực do trợ cấp gây ra. Đáng chú ý, không bên nào được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo EVFTA đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ tham vấn và hành vi hạn chế cạnh tranh.

Duy Hưng (tổng hợp)

Tin mới cập nhật

Thực thi Hiệp định EVFTA: Sức ép cạnh tranh là thách thức đầu tiên cần vượt qua

Thực thi Hiệp định EVFTA: Sức ép cạnh tranh là thách thức đầu tiên cần vượt qua

Hiệp định EVFTA được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên quá trình thực thi cần phải nhận diện rõ hơn các thách thức cần vượt qua.
Hiệp định EVFTA: Thêm động lực để hoàn thiện năng lực thể chế

Hiệp định EVFTA: Thêm động lực để hoàn thiện năng lực thể chế

Hiệp định EVFTA đã có tác động thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách của Việt Nam theo hướng tiến bộ hơn, phù hợp với các cam kết quốc tế.
Việt Nam - Tây Ban Nha: Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư qua Hiệp định EVFTA

Việt Nam - Tây Ban Nha: Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư qua Hiệp định EVFTA

Thương mại, đầu tư Việt Nam – Tây Ban Nha tiếp tục phát triển tích cực thông qua thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
Xuất nhập khẩu "bắt nhịp" tăng trưởng, Việt Nam xuất siêu sang EU gần 24 tỷ USD

Xuất nhập khẩu "bắt nhịp" tăng trưởng, Việt Nam xuất siêu sang EU gần 24 tỷ USD

10 tháng năm 2023, xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - EU đạt 48,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang EU 36,2 tỷ USD, nhập khẩu từ EU 12,6 tỷ USD.
Hiệp định EVFTA: Cân bằng lợi ích của Việt Nam và EU

Hiệp định EVFTA: Cân bằng lợi ích của Việt Nam và EU

Hiệp định EVFTA ký kết vào ngày 30/6/2019 và có hiệu lực ngày 1/8/2020. Đây là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng lợi ích của cả Việt Nam và EU.
Ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, thuỷ sản Việt Nam làm gì để vào thị trường Italia?

Ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, thuỷ sản Việt Nam làm gì để vào thị trường Italia?

Với các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA, thuỷ sản Việt Nam đang có nhiều lợi để vào thị trường Italia, tuy nhiên cần vượt qua được các hàng rào tiêu chuẩn khắt khe.
Xuất khẩu sản phẩm hàm lượng công nghệ cao theo Hiệp định EVFTA còn nhiều dư địa

Xuất khẩu sản phẩm hàm lượng công nghệ cao theo Hiệp định EVFTA còn nhiều dư địa

HIệp định EVFTA đã góp phần tạo điều kiện cho xuất khẩu Việt Nam vào EU phục hồi mạnh mẽ, từ mức giảm 1,8% năm 2020 tăng lên 14,2% năm 2021 và 16,8% năm 2022.
Tăng hiện diện, tạo uy tín để cà phê Việt Nam "tăng trưởng kép" trong chuỗi cung ứng

Tăng hiện diện, tạo uy tín để cà phê Việt Nam "tăng trưởng kép" trong chuỗi cung ứng

Hiệp định EVFTA đã, đang mang lại những lợi ích lớn cho ngành cà phê Việt Nam cả về góc độ xuất khẩu, nhập khẩu và thu hút đầu tư, liên kết hợp tác.
Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA

Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA

Việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường toàn cầu.
Thương vụ tại Pháp: Nỗ lực mở rộng nhu cầu của thị trường đối với hàng Việt

Thương vụ tại Pháp: Nỗ lực mở rộng nhu cầu của thị trường đối với hàng Việt

Hơn 3 năm qua, Thương vụ tại Pháp đã tích cực nỗ lực đưa hàng Việt Nam vào thị trường Pháp góp phần khẳng định thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.

Tin khác

Doanh nghiệp Việt chủ động đầu tư công nghệ, đáp ứng thị trường EU

Doanh nghiệp Việt chủ động đầu tư công nghệ, đáp ứng thị trường EU

Không chỉ hưởng lợi trong hoạt động xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp Việt đã đẩy mạnh hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ hiện đại vào sản xuất.
Hiệp định EVFTA, thúc đẩy doanh nghiệp gia tăng mặt hàng chế biến sâu

Hiệp định EVFTA, thúc đẩy doanh nghiệp gia tăng mặt hàng chế biến sâu

Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để tận dụng thuế từ Việt Nam sang châu Âu, đây là động lực để tăng xuất khẩu.
Hiệp định EVFTA tiếp tục duy trì đà xuất khẩu của Việt Nam sang EU

Hiệp định EVFTA tiếp tục duy trì đà xuất khẩu của Việt Nam sang EU

Hiệp định EVFTA tiếp tục duy trì đà xuất khẩu của Việt Nam sang EU và Việt Nam đã vươn lên thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.
Dệt may Việt Nam phải bắt đúng nhịp thị trường để thích ứng và phát triển bền vững

Dệt may Việt Nam phải bắt đúng nhịp thị trường để thích ứng và phát triển bền vững

Doanh nghiệp dệt may Việt Nam xác định sản xuất xanh, bền vững là một câu chuyện về chiến lược đường dài, mà trước mắt cần phải bám sát yêu cầu để hoàn thiện.
Doanh nghiệp Việt thích ứng với “luật chơi” mới khi đưa hàng hoá vào EU

Doanh nghiệp Việt thích ứng với “luật chơi” mới khi đưa hàng hoá vào EU

Những quy định, chính sách về xanh hóa của EU đã ra “luật chơi” mới với đối tác thương mại đầu tư trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.
Hiệp định EVFTA, tạo “xa lộ” cho nông sản Việt thâm nhập thị trường

Hiệp định EVFTA, tạo “xa lộ” cho nông sản Việt thâm nhập thị trường

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (Hiệp định EVFTA) đã và đang tạo một “xa lộ” cho nông sản Việt vào EU - thị trường khó tính bậc nhất thế giới này.
Thực thi EVFTA, doanh nghiệp xuất khẩu cần làm gì để thích ứng chuyển đổi xanh?

Thực thi EVFTA, doanh nghiệp xuất khẩu cần làm gì để thích ứng chuyển đổi xanh?

Từ năm thứ 3 thực thi EVFTA, những lợi thế và kết quả đã phần nào bị ảnh hưởng bởi EU áp dụng nhiều tiêu chuẩn về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.
Tận dụng hiệp định EVFTA: Hàng hóa Việt Nam gia tăng thị phần vào EU

Tận dụng hiệp định EVFTA: Hàng hóa Việt Nam gia tăng thị phần vào EU

Mặc dù đại dịch COVID-19 làm giảm thương mại toàn cầu và EU, hiện Việt Nam là nước có thị phần lớn nhất so với các nước ASEAN khác xuất khẩu vào thị trường này.
3 năm EVFTA: Các sản phẩm ngành nông nghiệp hưởng lợi lớn nhất

3 năm EVFTA: Các sản phẩm ngành nông nghiệp hưởng lợi lớn nhất

Các mặt hàng nông sản của Việt Nam vào EU là thủy sản, gạo, các sản phẩm trồng trọt, rau quả... đều được hưởng mức thuế suất ưu đãi ngay sau khi EVFTA có hiệu lực.
3 năm EVFTA: Cơ hội rộng mở cho hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

3 năm EVFTA: Cơ hội rộng mở cho hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Trong thời gian qua, Việt Nam đã thành công trong việc đưa một số mặt hàng nông sản vào thị trường Liên minh châu Âu.
Xem thêm

Đọc nhiều

[TRỰC TIẾP] Tọa đàm Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

[TRỰC TIẾP] Tọa đàm Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” bắt đầu lúc 10h ngày 24/11/2023 tại Báo Công Thương.
Có nên sử dụng gạo lứt thay hoàn toàn gạo trắng?

Có nên sử dụng gạo lứt thay hoàn toàn gạo trắng?

Gạo lứt và gạo trắng là hai loại gạo phổ biến, được tiêu thụ nhiều nhất, đặc biệt là ở khu vực châu Á.
Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ và "đi vào bữa cơm của mỗi gia đình".
Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11 nhận phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, công ty HTV – TMS và nhiều đơn vị khác.
Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 28/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 28/11 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 24/11/2023: Tiếp đà giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 24/11/2023: Tiếp đà giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 24/11/2023 tiếp tục đà giảm. Giá dầu WTI, giá dầu Brent giảm gần 1% và giá xăng dầu trong nước áp dụng theo phiên điều chỉnh mới nhất.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023 bất ngờ tăng vọt, trong đó giá dầu Brent vượt mốc 80 USD/thùng và giá dầu WTI đạt trên mức 76 USD/thùng.
Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhưng việc “chậm chân” trong giao hàng chặng cuối đang là cái “gót chân Achilles".
Giá gạo Việt lập đỉnh mới, nguồn cung toàn cầu giảm mạnh

Giá gạo Việt lập đỉnh mới, nguồn cung toàn cầu giảm mạnh

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng, thiết lập đỉnh mới 663 USD/tấn.
Câu chuyện nồng độ cồn: Từ quy định đến xây dựng ý thức công dân

Câu chuyện nồng độ cồn: Từ quy định đến xây dựng ý thức công dân

Câu chuyện về luật hóa quy định nồng độ cồn bằng 0 khi tham gia giao thông đang thu hút sự quan tâm của dư luận nhưng phía sau đó còn là cả câu chuyện lớn hơn.
Phiên bản di động