Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "xuất khẩu gạo đạt 2 tỷ USD", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Liên tiếp tin vui cho hạt gạo

Liên tiếp tin vui cho hạt gạo

5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 2 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng trưởng cao nhất cùng kỳ 10 năm.
Phiên bản di động