Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "vệ sinh an toàn thực phẩm", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Hà Nội phát hiện 10.240 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội phát hiện 10.240 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Riêng 10 tháng năm 2023, Hà Nội đã thành lập hơn 900 đoàn thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSSTTP); phát hiện 10.240 cơ sở vi phạm.
Phiên bản di động