Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Thị trưởng bảo hiểm", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh giám sát thị trường bảo hiểm

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh giám sát thị trường bảo hiểm

Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm sẽ tiến hành thanh tra không để xảy ra tình trạng DN bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm.
Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, tiếp cận chuẩn mực quốc tế

Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, tiếp cận chuẩn mực quốc tế

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 07/QĐ-TTg với mục tiêu phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh.
Phiên bản di động