Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "sai phạm đầu tư", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nhiều sai phạm đầu tư, xây dựng cơ bản tại Việt Yên

Nhiều sai phạm đầu tư, xây dựng cơ bản tại Việt Yên

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bắc Giang chỉ ra nhiều sai phạm trong quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Việt Yên.
Phiên bản di động