Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "phát triển ngành da giày", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Làm chủ công nghiệp hỗ trợ - tạo đà phát triển ngành da giày

Làm chủ công nghiệp hỗ trợ - tạo đà phát triển ngành da giày

Ngành da giày đặt mục tiêu phát triển tỷ lệ cung cấp trong nước nguyên vật liệu và phụ liệu đạt từ 75 - 80%.
Phiên bản di động