Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Nhiều cổ phiếu", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nhiều cổ phiếu đối diện “án” rời sàn, cắt margin

Nhiều cổ phiếu đối diện “án” rời sàn, cắt margin

Theo số liệu mới cập nhật, cứ 100 doanh nghiệp trên sàn, có khoảng 15 doanh nghiệp thua lỗ.
Phiên bản di động