Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Nhà xuất bản Giáo Dục", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
'Dấu hiệu lợi ích nhóm' giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục

'Dấu hiệu lợi ích nhóm' giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục

Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển sang Bộ Công an xem xét, xử lý dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục.
Phiên bản di động