Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "ngân sách nhà nước", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
10 nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023

10 nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023

Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành Thuế tăng gần 17% so với dự toán năm 2022.
Tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từ ngân sách Nhà nước

Tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từ ngân sách Nhà nước

Hiện nay, cả nước đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số, ngân sách Nhà nước chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được quan tâm, bố trí.
Giai đoạn 2022-2024, phấn đấu tăng thu nội địa 8-9%/năm

Giai đoạn 2022-2024, phấn đấu tăng thu nội địa 8-9%/năm

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm 2022-2024, trong đó, phấn đấu tốc độ tăng thu nội địa 3 năm tới khoảng 8-9%/năm.
1 2
Phiên bản di động