Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "logistics Việt Nam", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Đầu tư logistics phục vụ sản xuất và xuất khẩu nông sản

Đầu tư logistics phục vụ sản xuất và xuất khẩu nông sản

Những năm gần đây, logistics Việt Nam có bước phát triển nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng ngành bình quân hằng năm đạt từ 14-16%.
Phiên bản di động