Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "giảm 36 khoản phí, lệ phí", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu của 36 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu của 36 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7

Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục giảm tới 50% mức thu nhiều khoản phí, lệ phí như: Lệ phí cấp Căn cước công dân; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy...
Bộ Tài chính giảm 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Bộ Tài chính giảm 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định giảm mức thu mức thu từ 10% - 50% đối với 36 khoản phí, lệ phí.
Phiên bản di động