Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "giá tiêu Đắklắk", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Giá tiêu hôm nay 19/4/2024: Tiếp tục tăng "dựng đứng", chạm mức 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 19/4/2024: Tiếp tục tăng "dựng đứng", chạm mức 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 19/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 19/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 18/4/2024: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, Đắk Lăk lên mức 93.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 18/4/2024: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, Đắk Lăk lên mức 93.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 18/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 18/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 16/11/2023: Duy trì ổn định, dao động từ 67.500 - 70.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 16/11/2023: Duy trì ổn định, dao động từ 67.500 - 70.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 16/11/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 16/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 15/11/2023: Đồng loạt tăng mạnh, cao nhất 70.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 15/11/2023: Đồng loạt tăng mạnh, cao nhất 70.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 15/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 15/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 13/11/2023: Tiếp tục ổn định, cao nhất 69.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 13/11/2023: Tiếp tục ổn định, cao nhất 69.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 13/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 13/11 thế nào?
Giá tiêu tuần qua 06/11 - 11/11/2023: Đông Nam Bộ tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 06/11 - 11/11/2023: Đông Nam Bộ tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 06/11 - 11/11/2023, Đông Nam Bộ tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 11/11/2023: Đông Nam Bộ tăng 500 đồng/kg, báo hiệu đà phục hồi

Giá tiêu hôm nay 11/11/2023: Đông Nam Bộ tăng 500 đồng/kg, báo hiệu đà phục hồi

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 11/11/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 11/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 10/11/2023: Trong nước tiếp tục đi ngang, Ấn Độ sụt giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay 10/11/2023: Trong nước tiếp tục đi ngang, Ấn Độ sụt giảm mạnh

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 10/11/2023, giá tiêu trong nước tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đi nga, giá tiêu Ấn Độ bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm.
Giá tiêu hôm nay 09/11/2023: Tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đi ngang

Giá tiêu hôm nay 09/11/2023: Tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đi ngang

Cập nhật giá tiêu hôm nay 09/11/2023, các vùng trồng trọng điểm tiếp tục ổn định so với ngày hôm qua. Thị trường trong nước đang kéo dài chuỗi ngày đi ngang.
Giá tiêu hôm nay ngày 08/11/2023: Trong nước và thế giới tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay ngày 08/11/2023: Trong nước và thế giới tiếp tục đi ngang

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 08/11/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 08/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay ngày 07/11/2023: Duy trì ổn định từ 65.500 - 68.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 07/11/2023: Duy trì ổn định từ 65.500 - 68.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 07/11/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 07/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay ngày 06/11/2023: Trong nước duy trì ổn định, cao nhất 68.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 06/11/2023: Trong nước duy trì ổn định, cao nhất 68.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 06/11/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 06/11 thế nào?
Giá tiêu tuần qua 30/10 - 04/11/2023: Đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 30/10 - 04/11/2023: Đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 30/10 - 04/11/2023, thị trường trong nước đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia giảm nhẹ.
Giá tiêu hôm nay ngày 04/11/2023: Đông Nam Bộ giảm 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 04/11/2023: Đông Nam Bộ giảm 500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 04/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 04/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay ngày 03/11/2023: Trong nước duy trì ổn định ở mức 65.500 - 68.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 03/11/2023: Trong nước duy trì ổn định ở mức 65.500 - 68.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 03/11/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 03/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay ngày 02/11/2023: Tiếp tục đứng giá, dao động từ 65.500 - 68.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 02/11/2023: Tiếp tục đứng giá, dao động từ 65.500 - 68.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 02/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 02/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay ngày 1/11/2023: Duy trì ổn định, dao động từ 65.500 - 68.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 1/11/2023: Duy trì ổn định, dao động từ 65.500 - 68.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 1/11/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 1/11 thế nào?
Giá tiêu hôm nay ngày 31/10/2023: Đồng loạt giảm 500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 31/10/2023: Đồng loạt giảm 500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 31/10/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 31/10 thế nào?
Giá tiêu hôm nay ngày 30/10/2023: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 30/10/2023: Đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 30/10/2023, giá tiêu Đắklắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 30/10 thế nào?
Giá tiêu tuần qua 23 - 28/10/2023: Đồng loạt giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua 23 - 28/10/2023: Đồng loạt giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá tiêu tuần qua từ ngày 23 - 28/10/2023, thị trường trong nước duy trì ổn định, chỉ một số vùng giảm nhẹ; giá tiêu thế giới ổn định, riêng Indonesia giảm nhẹ.
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động