Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "95,7 triệu kWh điện", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
14 dự án năng lượng tái tạo đã phát được 95,7 triệu kWh điện

14 dự án năng lượng tái tạo đã phát được 95,7 triệu kWh điện

Đến ngày 7/7, 14 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 686,12MW đã hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới.
Phiên bản di động