Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "16 lần tăng lương cơ sở", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Nhìn lại 16 lần tăng lương cơ sở

Nhìn lại 16 lần tăng lương cơ sở

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Phiên bản di động