e magazine
Longform | Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thành Nam

10/02/2024 06:00

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã dành cho Báo Công Thương một cuộc phỏng vấn trước thềm xuân mới Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cao tốc Nam Định - Thái Bình Tiến độ tuyến đường bộ trọng điểm 6.000 tỷ đồng của Nam Định Thủ tướng: "Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình nghiên cứu lấn biển, tạo quỹ đất mới"
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

- Những chiến lược, chính sách, biện pháp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã thực hiện để đạt được mức tăng trưởng kinh tế lần đầu tiên vượt ngưỡng 2 con số trong lịch sử của tỉnh là gì, thưa ông?

Bí thư Phạm Gia Túc: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX đề ra mục tiêu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Nam Định đã lựa chọn và ban hành 06 Nghị quyết chuyên đề và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mang tính căn cơ để thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Trước hết, Nam Định đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Theo đó, Nam Định đã huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông được kết nối thông suốt giữa các vùng của tỉnh với khu vực và quốc gia; hạ tầng điện, nước và các dịch vụ ngân hàng, viễn thông đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh Nam Định cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh; tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ thân thiện với môi trường; thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác đặc biệt hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Thứ hai, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nguồn lực đầu tư là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Nam Định đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp về tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh, ưu tiên thu hút các Doanh nghiệp lớn, thuộc khu vực sản xuất có công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tạo ra số thu ngân sách lớn, góp phần tăng quy mô kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đồng thời tích cực rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch, đầu tư đất đai, bảo vệ môi trường, điện nước, thuế, phòng cháy chữa cháy để tạo thuận lợi cho triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Thứ ba, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác đảm bao đồng bộ, thống nhất vơi quy hoạch vùng và quốc gia. Tiếp tục tạo đột phá trong hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phát triển cân đối hài hòa giữa nông thôn và đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; không ngừng mở rộng phạm vi bao phủ và nâng cao chất lượng bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội... tạo môi trường chính trị ổn định, an toàn, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương và ca thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quyết tâm đồng lòng của cả HTCT và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nam Định đã hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, với những kết quả quan trọng: Chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên tổng sản phẩm GRDP tăng 10,19%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nam Định (đứng thứ 6 toàn quốc và đứng thứ 3 khu vực đồng bằng sông Hồng); Thu ngân sách 10.450 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

- Thưa ông, trong quá trình triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, sự đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đóng vai trò quan trọng như thế nào?

Bí thư Phạm Gia Túc: Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền; sự đồng thuận trong Nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cũng phải khẳng định sự đồng thuận phải xuất phát từ chủ trương đúng đắn, tất cả vì những lợi ích chung, vì cuộc sống người dân, vì sự phát triển của tỉnh và các địa phương. Có thể nêu một số dẫn chứng, như:

Từ sự ủng hộ đồng thuận của Nhân dân, công tác GPMB triển khai các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công bằng, công khai theo quy định, đạt được kết quả tích cực. Tính riêng 7 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 250ha thuộc các dự án trọng điểm của tỉnh với số chủ sử dụng trên 4.400 hộ, số tiền chi trả trên 900 tỷ đồng. Đặc biệt, có dự án tỉnh không mất một đồng giải phóng mặt bằng, người dân tự nguyện hiến đất, nhường đất để làm dự án, xây dựng nông thôn mới. Có được sự đồng thuận của người dân, Nam Định đã khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu trong xây dựng NTM, Nam định từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 93,6%) và 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,3%). Từ chương trình này, trong 2 năm 2021 - 2022, vốn huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng là 10,3%. Hay như việc thực hiện sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh, bằng những cách làm linh hoạt, sự đồng thuận của “ý Đảng, lòng dân”, sau 1 năm triển khai, toàn tỉnh hiện còn 2.160 thôn (xóm), tổ dân phố, giảm 1.513 đầu mối (đạt tỉ lệ 41,19%). Từ thành công của việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố tạo cơ sở, tiền đề “niềm tin” để tỉnh tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Để có được sự đồng thuận trong Nhân dân, thì trước hết công tác thông tin tuyên truyền phải được tăng cường. Tất cả các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải đến với từng người dân, qua đó để dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ; quá trình tuyên truyền, vận động làm tốt các cơ chế công khai, minh bạch, từ các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đến việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu; công khai các chế độ, định mức...để người dân biết và giám sát. Đồng thời làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, lắng nghe dân là “chìa khoá” để giải quyết những sự việc, vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

- Nam Định nổi lên là điểm sáng thu hút đầu tư khi nhiều “sếu lớn” đã quyết định chọn đây là nơi làm tổ. Bí quyết để nâng cao vị thế, biến Nam Định thành điểm đến mới của các nhà đầu tư là gì, thưa ông?

Bí thư Phạm Gia Túc: Thời gian qua, Nam Định thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá để thu hút đầu tư nhằm tạo xung lực mới cho sự bứt tốc trong phát triển KT-XH. Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện mạnh mẽ, đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm đầu tư tại Nam Định, tạo sức bật phát triển KT- XH, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Từ năm 2021 đến nay, đã có 182 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 110.000 tỷ đồng và 500 triệu USD, vượt xa mục tiêu về tổng số vốn thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 12.300 doanh nghiệp và 900 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký gần 114 nghìn tỷ đồng. Đến nay, đã có nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế quan tâm, quyết định đầu tư trên địa bàn như: Tổ hợp dự án của Tập đoàn Xuân Thiện với tổng mức đầu tư là 98.900 tỷ đồng; Dự án sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính của Tập đoàn Quanta với tổng mức đầu tư 120 triệu USD; Dự án sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao của Tập đoàn JiaWei (Đài Loan, Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; Dự án của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) có tổng mức đầu tư 208 triệu USD; Dự án sản xuất sợi, vải dệt của Công ty SANBANG (Singapore) với tổng mức đầu tư gần 30 triệu USD; Dự án dệt nhuộm công nghệ cao của Công ty TNHH Top Textiles (Nhật Bản) với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD. Tỉnh cũng đã ký thoả thuận phát triển Dự án đầu tư với Tập đoàn Sunrise Material với tổng mức đầu tư khoảng 100 triệu USD; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) về nghiên cứu và đề xuất dự án đầu tư các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác phát triển Dự án Trung tâm Thương mại AEON Nam Định. Đây là các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Nam Định cam kết luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, luôn đồng hành, hỗ trợ và coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của tỉnh; thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng.

Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới theo hướng xúc tiến đầu tư thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Châu Âu và xúc tiến đầu tư tập đoàn lớn, công nghệ cao. Đặc biệt, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã chủ động gặp gỡ, làm việc với Đại sứ quán các nước và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có tiềm lực để giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng.Trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại tại Liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) để thu hút đầu tư các dự án tập trung vào phát triển công nghiệp xanh, kinh tế biển, dịch vụ logistics, nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị, Nam Định đang nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, tạo sức bật phát triển kinh tế-xã hội để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

- Được biết những năm qua Nam Định đã tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng. Ông có thể chia sẻ về những dự án nổi bật đã được triển khai và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh?

Bí thư Phạm Gia Túc: Xác định phát triển nhanh và bền vững kết cấu hạ tầng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, thời gian qua, Nam Định đặc biệt chú trọng hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường tính kết nối, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy thu hút đầu tư .Theo đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được tỉnh tập trung và huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển.

Với chủ trương giao thông phải đi trước một bước, Nam Định đã ưu tiên và huy động nhiều nguồn lực cho việc quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh với tinh thần cả tỉnh như một công trường như: Dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng chiều dài tuyến là 46km (đã hoàn thành giai đoạn I), dự kiến hoàn thành giai đoạn II trong năm 2025. Đây là dự án có tính đột phá về chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông đường bộ, kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với các trung tâm kinh tế, chính trị trong khu vực và với các tuyến đường giao thông huyết mạch của quốc gia.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 25 km và tổng mức đầu tư gần 6000 tỷ đồng, hiện đang tích cực tổ chức thi công và giải phóng mặt bằng; Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định đi qua 3 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy; Dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng ; Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ, vốn đầu tư 107,19 triệu USD tại Nam Định đã được Bộ Giao thông - Vận tải công bố mở luồng đường thuỷ nội địa quốc gia. Đây là cụm công trình có ý nghĩa kinh tế, xã hội to lớn đối với sự phát triển của Nam Định nói riêng và các tỉnh trong vùng đồng bằng Bắc bộ nói chung, giúp cho tàu có trọng tải lớn giảm tải có thể đi sâu vào đất liền đến cụm cảng Ninh Bình, giảm “gánh nặng” cho đường bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Các dự án khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ tăng khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các huyện phía Nam của tỉnh đi vào trung tâm TP Nam Định, tới Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng; mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương ven biển của tỉnh; thúc đẩy phát triển vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Hiện tỉnh đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ với quy mô 13.950 ha, có tác động lan tỏa, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác của Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng, tạo động lực phát triển cho khu vực đồng bằng sông Hồng, vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ nói riêng và phát triển kinh tế biển cả nước nói chung.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư, Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, tạo quỹ đất công nghiệp thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. Ngoài các khu công nghiệp đã thành lập, hoạt động ổn định từ trước, tỉnh có thêm một số khu công nghiệp mới, đang trong quá trình thu hút đầu tư như khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông; khu công nghiệp Mỹ Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

- Nam Định là tỉnh có lịch sử lâu đời, chiều sâu văn hoá. Trong quá trình lập kế hoạch đến năm 2030, ông có thể nhấn mạnh những điểm quan trọng nào để đảm bảo hài hoà giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa sự đô thị hoá và duy trì bản sắc văn hoá?

Bí thư Phạm Gia Túc: Là một tỉnh giàu truyền thống văn hóa cách mạng, trải qua tiến trình lịch sử đã hình thành nhiều giá trị văn hóa phong phú thể hiện sinh động qua hệ thống văn hóa vật thể và phi vật thể với hơn 100 lễ hội truyền thống diễn ra ra hàng năm. Nam Định có gần 1.400 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt ( Di tích lịch sử và kiến trúc Nghệ thuật Đền Trần và chùa Phổ Minh; Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Keo Hành Thiện), 01 di sản văn hóa phi vật thể được Unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; hơn 25.000 tài liệu, hiện vật, 05 nhóm bảo vật quốc gia đang trưng bày, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Với nguồn tài nguyên văn hóa vô giá, chứa đựng giá trị tốt đẹp của vùng đất nơi đây, tỉnh đã tăng cường đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, xem đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm bảo đảm cho sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để bảo tồn và phát huy thế mạnh, đặc trưng văn hóa của Nam Định. Như đẩy nhanh dự án xây dựng Khu trung tâm Lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa Trần với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, Khu di tích quần thể Phủ Dầy, Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu tam phủ của người Việt ở Nam Định đến năm 2030”, dự án cải tạo nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh. Tận dụng nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng với nhiều danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ thuật, tỉnh đẩy mạnh khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa để quảng bá, thu hút khách đến địa phương thông qua tổ chức các lễ hội ruyền thống như lễ hội khai Ấn Đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, lễ hội chùa Cổ Lễ, lễ hội chợ Viềng…

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, ưu tiên quỹ đất và đầu tư xây dựng các thiết chế và không gian vui chơi giải trí phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các khu đô thị mới. Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, nhất là phát triển công nghiệp văn hoá thông qua các hoạt động du lịch, trải nghiệm làng nghề truyền thống, tổ chức các lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Nam Định đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Quan điểm xuyên suốt, nhất quán của tỉnh là hài hoà giữa phát triển gắn với bảo vệ môi trường bền vững, ưu tiên thu hút các dự án áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Ở tất cả các dự án, bên cạnh các yếu tố về kỹ thuật, mỹ thuật thì bảo vệ cảnh quan môi trường luôn được quan tâm. Từ trong thiết kế đến quá trình thi công, tỉnh và chủ đầu tư nghiêm túc tuân thủ và hạn chế tối đa những tác động đến cảnh quan, môi trường. Trên cơ sở đó, hầu hết các dự án đang triển khai đều hướng đến phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích hàng đầu, không đánh đổi phát triển bằng mọi giá; lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm nền tảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

- Đảng bộ tỉnh Nam Định đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Xin ông chia sẻ về những giải pháp cụ thể mà tỉnh đã đề ra hiện thực mục tiêu này?

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc: Quyết tâm tạo đột phá mới vì khát vọng thịnh vượng thành Nam

Bí thư Phạm Gia Túc: Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, chủ động tạo dựng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trọng tâm là: Triển khai thực hiện tốt các nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng.Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch đủ lớn để thu hút các nhà đầu tư. Khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực, là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh. Huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm vùng ven biển; trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với các trục giao thông trọng điểm quốc gia và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng. Đẩy mạnh cải cách hành chính và xúc tiến đầu tư, nhất là thu hút, phát triển các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Tỉnh ủy Nam Định cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thành phố Nam Định nhanh, bền vững theo hướng hiện đại, có bản sắc riêng; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội với nhiều dự án trọng điểm, tạo diện mạo mới về cảnh quan kiến trúc và động lực tăng trưởng cho thành phố; ưu tiên bố trí các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, từng bước xây dựng thành phố Nam Định trở thành đô thị thông minh.

Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa , xã hội. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội; phấn đấu giữ vững thành tích tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Xin cám ơn ông!

Kim Ngân – Hoàng Hưng – JK – Nguyễn Hương