Hội nghị về Cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 27/4, tại TP. Nam Định, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức Hội nghị về Cơ chế chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Địa phương gặp khó với chính sách về cụm công nghiệp Hưng Yên sẽ có 3 cụm công nghiệp mới

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì hội nghị. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện Cục Công nghiệp, Vụ Tài chính – Kế hoạch, các Cục, Vụ có liên quan trực thuộc Bộ Công Thương và đại diện các Sở Công Thương Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nam…

Nhiều nội dung được tiếp thu và chỉnh sửa

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân - nhấn mạnh, Hội nghị ngày hôm nay có 2 mệnh đề lớn: Rà soát công tác xây dựng nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN); quan trọng hơn là bàn thảo, tìm hướng xây dựng hành lang pháp lý thống nhất trong quản lý và phát triển CCN.

"Với nội dung này, trước đó, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các địa phương, chủ thể liên quan. Tại Hội nghị này, Bộ Công Thương tiếp tục lấy ý kiến đóng góp và xét trên những vướng mắc từ thực tiễn để xây dựng khung khổ pháp lý đơn giản nhất nhưng quản lý khoa học nhất cho CCN"- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

Hội nghị về Cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã báo cáo về tình hình xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Dự thảo Nghị định).

Ông Thịnh- cho biết, sau các hội nghị lấy ý kiến và đóng góp của các địa phương, Bộ ngành liên quan, Ban soạn thảo Dự thảo Nghị định đã tiếp thu và chỉnh sửa.

Cụ thể, về chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập/mở rộng CCN, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN, gồm 2 phương án. Phương án 1, tích hợp 3 nội dung (chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập/mở rộng CCN, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN trong 1 quy trình “Thành lập/mở rộng CCN”. Phương án 2, thực hiện 3 thủ tục riêng biệt: Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (trường hợp có 1 nhà đầu tư) theo pháp luật về đầu tư; thủ tục lựa chọn chủ đầu tư (trường hợp có 2 nhà đầu tư trở lên) theo pháp luật đầu tư và pháp luật về đấu thầu; thủ tục thành lập/mở rộng CCN.

Nội dung thành lập/mở rộng CCN phải đáp ứng các điều kiện: Có trong danh mục các CCN trên địa bàn cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có quỹ đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện; có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đề nghị làm chủ đầu tư hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phù hợp, được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Trong trường hợp địa bàn cấp huyện thành lập CCN thứ 3 trở lên thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các CCN đã thành lập đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các CCN nhỏ hơn 75 ha”, ông Nguyễn Văn Thịnh nói.

Về lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trong trường hợp có doanh nghiệp, hợp tác xã có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN, Dự thảo Nghị định quy định: Đối với CCN có doanh nghiệp, hợp tác xã có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN đáp ứng quy định tại Nghị định này thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như sau:

UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí: Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường CCN (tối đa 15 điểm); năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).

Hội nghị về Cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Hội nghị về Cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định thành lập, mở rộng CCN (trường hợp có từ hai doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên cùng đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì giao doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm cao nhất).

Những góp ý từ phía địa phương

Tại Hội nghị, ông Trần Anh Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định - cũng cho hay, Nam Định nằm ở trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng, có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Các làng nghề phần lớn nằm trong khu dân cư gây ảnh hưởng tới môi trường và đời sống của người dân.

Để tạo thuận lợi cho các làng nghề phát triển, UBND tỉnh Nam Định đang thực hiện di dời các cơ sở sản xuất vào CCN và thực hiện chủ trương không thu hút đầu tư ngoài khu, CCN ngoài các dự án trọng điểm.

UBND tỉnh Nam Định cũng đã bổ sung Quy hoạch CCN trên địa bàn tỉnh gồm 59 CCN, tổng diện tích đến năm 2025 khoảng 1.800ha. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 26 CCN thành lập, trong đó 19 CCN thành lập trước khi Chính phủ ban hành Quyết định số 105 ngày 19/8/2007 và 7 CCN được thành lập theo Nghị định số 66 (Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP), Nghị định 68 (Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN) của Chính phủ; 22 CCN đã đi vào hoạt động với diện tích gần 400ha, thu hút 550 đầu tư thứ cấp, vốn thực hiện trên 5.000 tỷ đồng, 7.000 tỷ đồng vốn đăng ký, tỷ lệ lấp đầy 90%.

Hội nghị về Cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định

Việc hình thành các khu, CCN từng bước giúp địa phương thực hiện định hướng "ly nông, bất ly hương", góp phần phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trên địa bàn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, việc triển khai công tác quản lý, phát triển CCN theo Nghị định 66, Nghị định 68 đang gặp một số khó khăn.

Từ những thực tiễn địa phương, ông Trần Anh Dũng đề nghị: Bộ Công Thương rà soát hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến CCN như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai… để thống nhất trong quản lý phát triển CCN. Nghiên cứu điều kiện mở rộng CCN và nâng tổng quỹ đất chưa cho thuê lên 100ha thay vì 50ha như hiện nay.

Quy định rõ cơ chế chuyển giao hạ tầng CCN do đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước làm chủ đầu tư, việc huy động vốn để đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN cho doanh nghiệp quản lý, thu hút đầu tư.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở Công Thương Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên… cũng đã phản ánh hiện trạng quản lý, phát triển CCN, đồng thời đưa ra những góp ý cụ thể cho Dự thảo Nghị định.

Hội nghị về Cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân- nhấn mạnh, qua đóng góp ý kiến từ các địa phương có thể khẳng định Nghị định 68, Nghị định 66 có nhiều ưu điểm, tuy nhiên vẫn bộc lộc một số hạn chế. Vì vậy, trong Dự thảo Nghị định này sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế và tạo thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý và chủ đầu tư, nhà đầu tư có dự án trong CCN. Điều này sẽ được thể hiện qua việc rút gọn thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến chủ trương đầu tư.

Liên quan đến vấn đề đất đai, theo Thứ trưởng, cần cẩn trọng rà soát kỹ về đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Dự thảo Nghị định phân cấp phân quyền mạnh cho các địa phương nhưng việc chuyển đổi phải tuân thủ Luật Đất đai, đồng thời khai thác một cách hiệu quả việc sử dụng đất.

Về những phản ánh của các địa phương với điều kiện thành lập, quy mô CCN, Dự thảo Nghị định đã đưa ra các quy định khá thông thoáng và tạo điều kiện cho địa phương. Trong điều kiện cần thiết có thể linh hoạt với chủ đầu tư.

Câu chuyện xác định tài sản công ra sao và chuyển đổi như thế nào, Bộ Công Thương sẽ có bàn thảo với Bộ Tài chính để đưa ra các quy định chi tiết và cụ thể nhất”, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh. Đồng thời cho biết thêm, những nội dung khác ban tổ chức sẽ tiếp thu, rà soát, tổng hợp và hoàn thiện Dự thảo Nghị định trong thời gian sớm nhất để trình các cấp có thẩm quyền.

Hải Linh

Tin mới cập nhật

Hải Dương: Tiềm năng thu hút công nghiệp hỗ trợ lớn của miền Bắc

Hải Dương: Tiềm năng thu hút công nghiệp hỗ trợ lớn của miền Bắc

Những năm gần đây, Hải Dương thu hút nguồn vốn lớn cả trong và ngoài nước vào các khu công nghiệp, nhất là công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.
Ngành cao su có hi vọng ‘thoát’ tăng trưởng âm trong những tháng cuối năm

Ngành cao su có hi vọng ‘thoát’ tăng trưởng âm trong những tháng cuối năm

Giá cao su trên Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo đang ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 1. Ngành cao su có hy vọng thoát tăng trưởng âm vào cuối năm.
Nhiều ưu đãi, thị trường ô tô vẫn đìu hiu trong tháng Ngâu

Nhiều ưu đãi, thị trường ô tô vẫn đìu hiu trong tháng Ngâu

Dù giá ô tô đã giảm mạnh nhưng thị trường ô tô tháng Ngâu vẫn hết sức đìu hiu.
Hai "ông lớn" Sovico và SGI quan tâm đất hiếm Lai Châu

Hai "ông lớn" Sovico và SGI quan tâm đất hiếm Lai Châu

Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Thanh Hùng và Tập đoàn SGI của Hàn Quốc bày tỏ quan tâm và mong muốn được đầu tư khai thác, chế biến đất hiếm tại Lai Châu.
Khơi thông nguồn lực cho các ngành công nghiệp chủ lực

Khơi thông nguồn lực cho các ngành công nghiệp chủ lực

Thị trường thế giới bắt đầu khởi sắc tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp trong nước phục hồi. Do đó, tăng cường "trợ sức" cho doanh nghiệp là cần thiết.
Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm đối tác công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm đối tác công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

22 doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tìm kiếm đối tác lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam đã thăm dự "triển lãm kép" SIE và VME 2023 tại Hà Nội.
PGS.TS Ngô Trí Long: Khoan thư sức doanh nghiệp để làm kế "sâu rễ bền gốc"

PGS.TS Ngô Trí Long: Khoan thư sức doanh nghiệp để làm kế "sâu rễ bền gốc"

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, chính sách đột phá có thể giúp tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Chế biến lương thực thực phẩm đối mặt nhiều thách thức

Chế biến lương thực thực phẩm đối mặt nhiều thách thức

Những thay đổi hành vi tiêu dùng đã ảnh hưởng trái chiều tới ngành lương thực thực phẩm, đặc biệt là nhu cầu tăng cao với các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ.
Tháo gỡ những nút thắt tạo đà cho phát triển các ngành công nghiệp

Tháo gỡ những nút thắt tạo đà cho phát triển các ngành công nghiệp

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong nửa đầu năm 2023 phục hồi chậm, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng do nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, tồn kho tăng cao.
Phó Chủ tịch Quảng Ninh: Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn là "đòn bẩy" quảng bá thương hiệu hiệu quả

Phó Chủ tịch Quảng Ninh: Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn là "đòn bẩy" quảng bá thương hiệu hiệu quả

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023 là "đòn bẩy" hiệu quả giúp các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất mở rộng thị trường.

Tin khác

Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc hơn

Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc hơn

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tháng 7/2023 đã tăng so với cả tháng trước và cùng kỳ năm trước. Như vậy, sản xuất công nghiệp đã dần khởi sắc.
Ông Cao Tường Huy: Ngành Công Thương giữ vai trò chủ lực, động lực phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy: Ngành Công Thương giữ vai trò chủ lực, động lực phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh

Ngành Công Thương đóng vai trò chủ lực và động lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới.
Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc năm 2023: Tháo gỡ khó khăn, tạo đà tăng trưởng

Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc năm 2023: Tháo gỡ khó khăn, tạo đà tăng trưởng

Hội nghị Ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2023 lắng nghe nhiều ý kiến tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo đà tăng trưởng bứt phá.
Công nghiệp giảm sâu: Nhận diện những thách thức, thúc đẩy tăng trưởng

Công nghiệp giảm sâu: Nhận diện những thách thức, thúc đẩy tăng trưởng

Giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước.
Đài Loan đẩy mạnh quảng bá máy công cụ tại thị trường Việt Nam

Đài Loan đẩy mạnh quảng bá máy công cụ tại thị trường Việt Nam

Là nhà xuất khẩu máy công cụ lớn thứ năm thế giới, vùng lãnh thổ Đài Loan đang đẩy mạnh quảng bá, tiếp cận thị trường Việt Nam.
Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc

Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc

Doanh nghiệp kỳ vọng Luật Công nghiệp trọng điểm giúp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào nền kinh tế.
Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 2: Kỳ vọng động lực mới

Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 2: Kỳ vọng động lực mới

Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và góp phần vào sự phát triển toàn diện của nền kinh tế.
Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 1: Doanh nghiệp Việt cần lực đẩy mới

Luật Công nghiệp trọng điểm - Bài 1: Doanh nghiệp Việt cần lực đẩy mới

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, cần động lực mới từ Luật Công nghiệp trọng điểm để vượt khó, bứt phá và phát triển bền vững.
Phát triển vùng nguyên liệu cho sản phẩm làng nghề

Phát triển vùng nguyên liệu cho sản phẩm làng nghề

Hà Nội - mảnh đất trăm nghề với nhiều tiềm năng phát triển cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đã diễn ra trên diện rộng.
Huy động các nhà máy thủy điện lớn, đảm bảo công suất khả dụng

Huy động các nhà máy thủy điện lớn, đảm bảo công suất khả dụng

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) vừa có thông tin về tình hình cung ứng điện những ngày đầu tháng 7 và dự báo đến ngày 15/7.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá vàng chiều nay 22/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, DOJI, 24K, PNJ, BTMC đồng loạt giảm giá

Giá vàng chiều nay 22/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, DOJI, 24K, PNJ, BTMC đồng loạt giảm giá

Giá vàng chiều nay 22/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, DOJI, 24K, PNJ, BTMC đồng loạt giảm giá. Trong khi đó, vàng thế giới giữ vững mốc 1926 USD/ounce.
Giá vàng chiều nay 21/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC giảm mạnh trước sức tăng đồng đô la Mỹ

Giá vàng chiều nay 21/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC giảm mạnh trước sức tăng đồng đô la Mỹ

Giá vàng chiều nay 21/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ, BTMC giảm mạnh trước sức tăng đồng đô la Mỹ. Hiện, giá vàng SJC bán ra ở mức 69,10 triệu đồng
Bắt cóc và sát hại cháu bé 21 tháng tuổi: Tận cùng cái ác

Bắt cóc và sát hại cháu bé 21 tháng tuổi: Tận cùng cái ác

Lực lượng công an đang ráo riết truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm bắt cóc và sát hại cháu bé 21 tháng tại một khu đô thị ở Hà Nội.
Giá vàng chiều nay 19/9/2023: Giá vàng SJC bán ra ở mức 69,25 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 19/9/2023: Giá vàng SJC bán ra ở mức 69,25 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 19/9/2023: Giá vàng SJC bán ra ở mức 69,25 triệu đồng/lượng. Vàng 9999, Mi Hồng, DOJI, PNJ, 24K tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh trong ngày.
Điều gì xảy ra nếu xe tăng Challenger 2 vừa bị tiêu diệt rơi vào tay quân đội Nga?

Điều gì xảy ra nếu xe tăng Challenger 2 vừa bị tiêu diệt rơi vào tay quân đội Nga?

Sau khi xe tăng Challenger 2 bị săn lùng và tiêu diệt, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhanh chóng thu hồi xác chiếc xe này để không bị rơi vào tay quân đội Nga.
Từ vụ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội: Có nên cấp sổ hồng riêng từng căn hộ?

Từ vụ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội: Có nên cấp sổ hồng riêng từng căn hộ?

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang đề xuất “luật hóa” loại hình chung cư mini dưới cái tên là “nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở của hộ gia đình, cá nhân”.
Giá vàng chiều nay 17/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ có tiếp tục duy trì sự ổn định?

Giá vàng chiều nay 17/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ có tiếp tục duy trì sự ổn định?

Giá vàng chiều nay 17/9/2023: Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ có tiếp tục duy trì sự ổn định? Giá vàng SJC cao hơn giá vàng quốc tế là 12,645 triệu.
Nhịp cầu Công Thương ngày 18/9: Phản ánh liên quan công ty Á Đông, Tư vấn và xây dựng Sa Vĩ

Nhịp cầu Công Thương ngày 18/9: Phản ánh liên quan công ty Á Đông, Tư vấn và xây dựng Sa Vĩ

Nhịp cầu Công Thương ngày 18/9 ghi nhận thông tin phản ánh liên quan CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Á Đông, CTCP Tư vấn và xây dựng Sa Vĩ và nhiều đơn vị khác.
Xe tăng Challenger-2 bị săn lùng, đốt cháy ở Ukraine ra sao?

Xe tăng Challenger-2 bị săn lùng, đốt cháy ở Ukraine ra sao?

Trong chiến sự Nga – Ukraine, xe tăng Challenger 2 được cho là vũ khí "bất khả chiến bại" của Anh vừa bị quân đội Nga săn lùng và tiêu diệt.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/9/2023: Giá dầu WTI, dầu Brent dần hạ nhiệt, giá xăng dầu trong nước biến động

Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/9/2023: Giá dầu WTI, dầu Brent dần hạ nhiệt, giá xăng dầu trong nước biến động

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay ngày 22/9/2023: giá dầu WTI, giá dầu Brent dần hạ nhiệt, giá xăng dầu trong nước thay đổi theo chu kỳ điều hành.
Phiên bản di động