Đặc phái viên John Kerry sẽ rời chính quyền Tổng thống Biden vào thời gian tới

Đặc phái viên John Kerry sẽ rời chính quyền Tổng thống Biden vào thời gian tới

Ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu, dự kiến rút lui khỏi chính quyền Biden trong một vài tháng tới.
Phiên bản di động